VII Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów


  • Miejsce: Kraków
  • Termin: 18 lutego - 14 maja 2014

Opis:

Szanowni Państwo,

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Sekcja „Aksjologia Komunikowania” Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej zapraszają na VII Międzynarodową Konferencję Naukową Etyki Mediów Rozumieć media – mądrość w mediach?, która odbędzie się w Krakowie w dniach 16–17 maja 2013 roku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Kanoniczej 9.

Media są dziś największym areopagiem jako forum wymiany myśli, idei, poglądów i wartości. Areopag był kiedyś symbolem mądrości, symbolem odpowiedzialnej wymiany myśli. Na współczesnym medialnym areopagu pojawiają się wielka mądrość i wielka głupota. Nasza konferencja ma na celu poszukiwanie i wskazanie mechanizmów rozumienia współczesnych mediów, by ich funkcjonalność i oddziaływanie pomnażały mądrość ludzi i służyły rozwojowi społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji.

Media kryją w sobie ogromny potencjał informacji, wiedzy i mądrości, które można i trzeba odkrywać, poznawać i skutecznie wykorzystywać. Niestety, media przyczyniają się także do promowania tandety, głupoty, chamstwa i absurdów. Mądrość i głupota mają nie tylko wymiar poznawczy, ale i konsekwencje etyczne, bo zło wynika często z głupoty. Warto zatem badać współczesne media i poszukiwać medialnych sposobów pomnażania mądrości, która będzie pomniejszać sferę ignorancji i głupoty w sferze prywatnej i publicznej. Odpowiedzi na te i inne problemy i dylematy będziemy szukać w czasie VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie Rozumieć media – mądrość w mediach? w dniach 16–17 maja 2013 roku.

Zapraszamy Państwa do twórczego udziału w konferencji, prosząc o nadsyłanie zgłoszeń tematów wraz z krótkim abstraktem (150-200 słów) na dołączonym formularzu do 21 kwietnia 2013 roku, pocztą elektroniczną (etykamediow@upjp2.edu.pl) lub pocztą tradycyjną: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII, ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków, z dopiskiem: etyka mediów. Szczegóły można znaleźć na dołączonych formularzach zaproszenia i zgłoszenia oraz na stronach: [url=http://www.upjp2.edu.pl]www.upjp2.edu.pl[/url] oraz [url=http://www.ptks.pl]www.ptks.pl[/url].