Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki CR z okazji 200. rocznicy urodzin Sługi Bożego


  • Miejsce: Centrum Resurrectionis, Kraków, ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1
  • Termin: 12 marca 2014

Opis:

Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Zgromadzenie Zmartwychwstańców Prowincja Polska zapraszają na VIII Sympozjum z cyklu Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja. Temat: Wokół Dziennika o. Piotra Semenenki CR z okazji 200. rocznicy urodzin Sługi Bożego.

Organizatorzy:

Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego Prowincja Polska
 

Program:

10.00 Eucharystia pod przewodnictwem J. E. ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego
11.30 Sesja przedpołudniowa – przewodniczy ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR
ks. Wiesław Śpiewak CR, prowincjał – powitanie i otwarcie sympozjum
ks. dr Kazimierz Wójtowicz CR (Komisja Studiów Zmartwychwstańczych, Kraków)
O książce relikwii (zamyślenia nad Dziennikiem ks. Piotra Semenenki CR)
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (UPJPII, Kraków)
Duchowny i duchowość wobec życia społecznego
ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (UKSW, Warszawa)
Dynamizm życia mistycznego na podstawie Dziennika ks. Piotra Semenenki
ks. dr Wojciech Mleczko CR (Komisja Studiów Zmartwychwstańczych, Kraków)
Życie i dzieło o. Piotra Semenenki (pokaz multimedialny)
dyskusja
13.15 Przerwa
14.45 Sesja popołudniowa – przewodniczy ks. dr hab. Dariusz Tabor CR
ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII (UPJPII, Tarnów)
Pisma mistyczne ks. Piotra Semenenki. Różnorodność literacka – jedność idei teologicznej
o. dr Piotr Jordan Śliwiński OFMCap. (UJ, Kraków)
Relacje o. Prokopa Leszczyńskiego OFMCap. z o. Semenenką
ks. dr Kazimierz Mikucki CR (WSD, Lwów)
Obecność filozofii w Dzienniku księdza Piotra Semenenki CR
dr Marek Mariusz Tytko (UJ, Kraków)
Z badań nad antropologiczną koncepcją w Dzienniku o. Piotra Semenenki CR
dyskusja
16.30 Zakończenie sympozjum – ks. Wiesław Śpiewak CR
17.00 Występ artystyczny p. Jerzego Treli
18.00 Nieszpory