Dialog w mediach – media w dialogu


  • Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Termin: 15-16 maja 2014

Opis:

Media kryją w sobie ogromny potencjał dialogu i integracji, który można i trzeba odkrywać, poznawać i skutecznie wykorzystywać. Niestety, media przyczyniają się także do wzmacniania konfliktów, dzielenia ludzi, promowania języka nienawiści i chamstwa, tabloidyzacji debaty publicznej itd. Nasza Konferencja ma na celu twórczą wymianę doświadczeń i rezultatów badań nad dialogiczną funkcjonalnością i powinnością mediów, ale także chce być forum dyskusji o roli mediów w dialogu społecznym i debacie publicznej. Dialog jest nie tylko jedną z twórczych form komunikacji, ale jest także wartością, która jest w stanie pomniejszać konflikty, podziały i nienawiść w sferze prywatnej i publicznej. Odpowiedzi na te i inne dylematy będziemy szukać w czasie VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie Dialog w mediach – media w dialogu w dniach 15–16 maja 2014 roku.

Zapraszamy Państwa do twórczego udziału w konferencji, prosząc o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa na dołączonym formularzu do 23 kwietnia 2014 r. pocztą elektroniczną: wetykamediow@upjp2.edu.pl lub pocztą tradycyjną: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII, ul. Grodzka 40, 31-044 Kraków, z dopiskiem: "Etyka mediów". Szczegóły można znaleźć na dołączonych formularzach zaproszenia i zgłoszenia oraz na stronach: [url=http://www.upjp2.edu.pl]www.upjp2.edu.pl[/url] oraz [url=http://www.ptks.pl]www.ptks.pl[/url].

Organizatorzy:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Sekcja „Aksjologia Komunikowania” Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej