Współczesna filozofia religii – myśl anglosaska


  • Miejsce: Aula Kolegium Filozoficzno-Teologicznego, ul. Stolarska 12, Kraków
  • Termin: 12-14 listopada 2009

Opis:

Tematykę konferencji wyznaczają cztery podstawowe obszary zagadnień:

Epistemologia religii i problematyka doświadczenia religijnego;
Bóg a zło i cierpienie (teodycea;
Racjonalność wiary i dowody na istnienie Boga;
Pluralizm religijny, dialog międzyreligijny, dialog z ateizmem.

Organizatorzy:

Katedra Filozofii Boga i Katedra Filozofii Religii Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
oraz Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów