Nienawiść a życie publiczne


  • Miejsce: Kraków
  • Termin: 27-28 pazdziernika 2014

Opis:

Na obecność nienawiści –w różnych obszarach życia społecznego, w wypowiedziach i działaniach licznych osób i grup –wskazują naukowcy, dziennikarze, politycy. Pojawił się termin „mowa nienawiści”, który ma silne emotywne zabarwienie, ale brak mu precyzyjnej definicji.
Liczne środowiska padają ofiarą nienawiści. Wynika ona z odmienności: etnicznej, społecznej i klasowej. Czy odmienność rzeczywiście jest źródłem nienawiści? Czy nienawiść pozwala budować własną tożsamość?
Jakie są istotne cechy mowy nienawiści i jak się przed nią bronić? W jakiej postaci występuje nienawiść w gospodarce? W jaki sposób może się ona pojawić w służbie zdrowiaiw relacji lekarz –pacjent? Czy nienawiść istnieje na gruncie prawa i w edukacji? Odrębnym zagadnieniem jest, coraz częściej pojawiająca się, nienawiść w rodzinie.
Niepokojące jest również to, że na scenie politycznej nienawiść odgrywa znaczącą rolę. Wyborców zdobywa się nie tyle budowaniem własnego, ciekawego programu, co wzbudzaniem nienawiści w stosunku do przeciwnika politycznego. Słowo „nienawiść” zdobywa również popularność w Internecie, choćby w złagodzonej formie fonetycznego zapisu angielskiegoodpowiednika słowa „hate” –„hejt”.
To tylko niektóre z możliwych pytań i obszarów badań. Liczymy, że podjęcie naukowej refleksji i odpowiedź na nurtujące nas pytania pozwoli lepiej zgłębić fenomen nienawiści.
Zapraszamy do wygłaszanie referatów oraz do dyskusji.
To tylko niektóre z możliwych pytań i obszarów badań. Liczymy, że podjęcie naukowej refleksji i odpowiedź na nurtujące nas pytania pozwoli lepiej zgłębić fenomen nienawiści.
Zapraszamy do wygłaszanie referatów oraz do dyskusji.

Organizatorzy:

Organizatorzy nie zapewniają noclegu.Adres do korespondencji:
dr hab. Joanna Mysona Byrska
joanna.mysona.byrska@upjp2.edu.pl
Katedra Filozofii Społecznej i Polityki
Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków

Kierownictwo naukowe konferencji:
ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII
dr hab. Joanna Mysona Byrska
 

Program:

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem i abstraktem wystąpienia w języku polskim lub angielskim (max. 2000 znaków) prosimy nadsyłać do 10.09.14. Planowany czas wystąpienia 20 minut. Język konferencji: polski i angielski. Po wystąpieniach organizatorzy przewidują czas na dyskusję. Opłata konferencyjna: 350 zł (obejmuje materiały konferencyjne, przerwę kawową, obiad). Pozostałe informacje zostaną przekazane drogą mailową po przyjęciu zgłoszenia. Planowana jest publikacja wybranych tekstów referatów.