Rodzina wobec wyzwań współczesnego rynku pracy


  • Miejsce: Budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, Kraków
  • Termin: 14 pazdziernika 2014

Opis:

Pierwsza edycja konferencji z serii "Praca socjalna w teorii i działaniu", która odbyła się dnia 14 października 2014 roku w Krakowie, zatytułowana została „Rodzina wobec wyzwań współczesnego rynku pracy”. Wybór takiej tematyki podyktowany był przekonaniem, że wymogi współczesnego rynku pracy stawiają przed ludźmi wyzwania, które powinny stać się przedmiotem refleksji teoretyków, badaczy i praktyków pracy socjalnej.

Organizatorzy:

Komitet Naukowy:
dr hab. Małgorzata Duda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)
prof. dr Arno Heimgartner (Universität Graz, Austria)
doc. PhDr. Tomáš Hangoni (Presovska Univerzita, Słowacja)
prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)
dr hab. Lucjan Miś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
prof. dr hab. Ulrich Paetzold (Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Niemcy)
prof. dr hab. Stephan Sting (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria)
prof. zw. dr hab. Mirosław Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)
ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)

Komitet Organizacyjny:
dr Bożena Majerek
dr Agnieszka Trąbka
mgr Katarzyna Kutek-Sładek
mgr Katarzyna Wojtanowicz
ks. dr Dariusz Tułowiecki
 

Program:

8:30 - rejestracja
9:00 - otwarcie konferencji przez przedstawicieli UPJPII oraz Instytucji Patronujących (Aula)
wykłady plenarne - prowadzenie: dr hab. Małgorzata Duda (UPJPII)
dr hab. Bernadetta Szczupał, prof. APS - Sytuacja osób z autyzmem na współczesnym rynku pracy - od bierności do aktywności
dr hab. Beata Szulz, prof. UR - Sprawni w pracy. Teleworking - zagrożenie czy szansa na aktywizację osób z grup ryzyka na rynku pracy
ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński (UPJPII) - Praca jako źródło nieobecności ojca w rodzinie
11:15 - przerwa kawowa
11:45 - 13:45 SESJE PANELOWE
SESJA PANELOWA I - Wpływ migracji na sytuację zawodową, socjalną i rodzinną Polaków
prowadzenie: dr Agnieszka Trąbka(UPJPII)
SESJA PANELOWA II - Grupy ryzyka na rynku pracy
prowadzenie: dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS
SESJA PANELOWA III - Poradnictwo i aktywizacja zawodowa
prowadzenie: ks. dr Marcin Cholewa (UPJPII)
13:45 - przerwa obiadowa
14:30-16:45 SESJE PANELOWE
SESJA PANELOWA IV - Dzieci w rodzinach migrantó
prowadzenie: ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UPJPII
SESJA PANELOWA V - Wiek i płeć jako czynniki ryzyka na rynku pracy
prowadzenie: dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK
SESJA PANELOWA VI - Poradnictwo rodzinne i inne formy pomocy rodzinie
prowadzenie: ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII
16:45 - przerwa kawowa
17:00 - Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji