„GENDER – SPOJRZENIE KRYTYCZNE”


  • Miejsce: Kraków, ul. Bernardyńska 3
  • Termin: 23-25 marca 2015

Opis:

Na mocy zapisu w artykule 2. Traktatu Amsterdamskiego państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały w 1997 roku zobligowane do wprowadzenia w życie swoich społeczeństw tzw. strategii „gender mainstreaming”, która równocześnie jest oficjalną strategią działania Organizacji Narodów Zjednoczonych. W założeniu Rady Europy z roku 1998 strategia ta miała umożliwić gruntowną transformację struktur społecznych i instytucjonalnych, tak, aby zapewniały równe traktowanie kobiet i mężczyzn - w konsekwencji gwarantowały im równy dostęp do praw oraz instytucji, łącznie z pełnym wykorzystaniem ich potencjału intelektualnego i zawodowego, który ma się przyczyniać do budowania społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy.
Zrozumiałe jest zatem, że w wielu krajach Europy strategia „gender mainstreaming” wzbudziła spontaniczne, żywe zainteresowanie. Jednakże jej monitoring wzbudził w wielu środowiskach głębokie zaniepokojenie. Różne grupy społeczne twierdzą bowiem, że rzeczona strategia jest faktycznie „przykrywką” dla promocji nowej antropologii, pozostającej w wyraźnym konflikcie z tradycyjną koncepcją człowieka, która leżała u źródeł wielkiego rozwoju kultury europejskiej i całej cywilizacji euro-atlantyckiej. Raz po raz pojawiają się głosy krytyczne, że owa strategia faktycznie stanowi promocję nowej nihilistycznej „filozofii seksualności”, wedle której „płeć nie jest już pierwotnym faktem natury, który człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której decyduje się autonomicznie”.
Kontrowersje wokół „gender mainstreaming” zrodziły wysokie i wręcz niebezpieczne napięcie między zwolennikami i przeciwnikami tej strategii. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z zainteresowaniem przygląda się temu napięciu, a przede wszystkim treściom dziś wiodącej strategii Unii Europejskiej. Dlatego przedstawiciele tego Wydziału postanowili zwołać na marzec 2015 roku międzynarodową konferencję naukową w Krakowie, która – wolna od politycznych wpływów i publicystyczno-medialnej sensacji – mogłaby się merytorycznie zająć problematyką „gender mainstreaming” – poszukując tylko i wyłącznie prawdy o tym nowym zjawisku na scenie świata.

Organizatorzy:

PATRONAT HONOROWY – KSIĄDZ KARDYNAŁ STANISŁAW DZIWISZ

Komitet Organizacyjny Konferencji
Ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII, Dziekan Wydziału Filozoficznego
Ks. dr hab. Tadeusz Biesaga, prof. UPJPII
Ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII
Ks. dr hab. Jarosław Jagiełło
Ks. dr hab. Dariusz Oko
 

Program:

poniedziałek, 23 marca
9.45 – otwarcie konferencji: J.M. ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, ks. dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII – Dziekan Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie,
9.55 – Słowo wstępne: J. Em. Stanisław Kardynał Dziwisz, Wielki Kanclerz UPJPII
Sesja I: Filozoficzno-kulturowe źródła genderyzmu
10.00-10.40 – Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (Niemcy), Zapomnienie ciała. Droga od feminizmu do Gender
11.00-11.40 – ks. Tadeusz Guz (KUL, Lublin): „Gender” jako kategoria neomarksistowska
11.40 – dyskusja, prowadzenie: ks. Jarosław Jagiełło (UPJPII, Kraków)
12.50 – prezentacja literatury poświęconej tematyce: ks. Dariusz Oko (UPJPII, Kraków)
Sesja II: Gender w perspektywie prawa
15.00-15.40 – Michał Królikowski (UW, Warszawa): Polityka gender wobec obowiązków pozytywnych państwa
16.00-16.40 – Aleksander Stępkowski (UW, Warszawa): Płeć jako przyczyna alienacji człowieka
16.40-18.00 – dyskusja, prowadzenie: ks. Tomasz Rozkrut (UPJPII, Kraków)
wtorek, 24 marca
Sesja III: Płciowość człowieka według nauk empirycznych
10.00-10.40 – Alina Midro (UM, Białystok): Elementy seksomu w kształtowaniu się płci męskiej bądź żeńskiej osoby ludzkiej
11.00-11.40 – Anthony McCarthy (Anglia): Teoria płci: podstawy teoretyczne i skutki społeczne
11.40-13.00 – dyskusja, prowadzenie: ks. Grzegorz Hołub (UPJPII, Kraków)
Sesja IV: Filozoficzna krytyka genderyzmu
15.00-15.40 – Marek Rosiak (UŁ, Łódź), „Gender Trouble” Judith Butler w świetle logiki i metodologii – analiza głównych założeń i ich konsekwencji.
16.00-16.40 – ks. Dariusz Oko (UPJPII, Kraków): Gender jako dzieło rozumu ateistycznego. Dekonstrukcja dekonstrucjonistów
16.40-18.00 – dyskusja, prowadzenie: ks. Tadeusz Biesaga (UPJPII, Kraków)
środa, 25 marca
Sesja V : Inżynieria społeczna genderystów
10.00-10.40 – Marguerite Peeters (Belgia): Obywatel i człowiek – bunt i pojednanie
11.00-11.40 – Gabriele Kuby (Niemcy): Rewolucja seksualna w klasie
11.40-13.00 – Końcowa dyskusja panelowa z udziałem Marguerite Peeters, Gabriele Kuby, Piotra Mostowika i ks. Dariusza Oko. Prowadzenie: red. Agnieszka Niwińska