„Profilaktyka społeczna na rzecz rozwoju”


  • Miejsce: Kraków
  • Termin: 13 pazdziernika 2015

Opis:

Instytut Pracy Socjalnej
Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Decyzją Parlamentu Europejskiego, rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na Rzecz Rozwoju. Hasłem przewodnim stało się motto: „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”. Główne działania powinny koncentrować się wokół potrzeby propagowania aktywności w obszarze współpracy rozwojowej, mającej na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Mając na uwadze ten fakt, z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestniczenia
w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu”, która wpisuje się w główny nurt działań na rzecz rozwoju.
Kolejna edycja konferencji, zatytułowana tym razem „Profilaktyka społeczna na rzecz rozwoju”, odbędzie się 13 października 2015 roku w Krakowie. Wybór takiej tematyki podyktowany został przekonaniem, że rozwój społeczny zarówno na poziomie jednostki, jak i grupy oraz społeczeństwa w znacznej mierze zależy od skuteczności działań podejmowanych w obszarze profilaktyki. Chcielibyśmy, aby nasze przedsięwzięcie miało charakter interdyscyplinarny, dlatego zapraszamy do wspólnej debaty pracowników socjalnych, socjologów, pedagogów, przedstawicieli nauk o rodzinie, teologów, psychologów, filozofów, ekonomistów oraz antropologów i polityków społecznych.
Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień dotyczących między innymi następujących zagadnień:
• Profilaktyka społeczna w perspektywie współpracy rozwojowej
• Identyfikacja i percepcja problemów społecznych w kontekście eliminacji marginalizacji i wykluczenia społecznego
• Aktywizacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
• Działalność profilaktyczna organizacji pozarządowych - przykłady dobrych praktyk społecznych
• Polityka spójności a wyzwania współczesności
Streszczenia wystąpień oraz słowa kluczowe prosimy przesyłać na adres konferencjapracasocjalna@gmail.com do dnia 15 czerwca 2015 roku.
Opłata konferencyjna:
Uczestnictwo z referatem, bez publikacji – 100 zł
Uczestnictwo z referatem + koszt druku publikacji – 300 zł
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia do druku jedynie tych tekstów, które otrzymają pozytywną recenzję wydawniczą.

Kolejne informacje oraz komunikaty zamieszczane będą na stronie internetowej konferencji https://konferencjapracasocjalna.wordpress.com/ do odwiedzania której serdecznie zapraszamy.

[url=http://dokumenty.upjp2.edu.pl/wns/ips/Karta_zgloszenia_uczestnictwa.docx][u][b]Formularz zgłoszeniowy[/b][/u][/url]