III. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności


  • Miejsce: Kraków, ul. Bernardyńska 3
  • Termin: 15-16 maja 2015

Opis:

Głównym celem konferencji jest przyjrzenie się obecnemu społeczeństwu, które przez wielu myślicieli zostało określone mianem ponowoczesnego. Podczas konferencji pogłębiony zostanie namysł nad tym, co znaczy ów przydomek, jakie są jego cechy oraz jakie wartości stają się dla niego kluczowe. Zapraszamy do czynnego udziału filozofów, socjologów, politologów oraz innych przedstawicieli nauk humanistycznych i ścisłych.
W ramach konferencji proponujemy następujące problemy:
• projekt społeczeństwa ponowoczesnego;
• podmiot społeczeństwa – jednostka czy grupa;
• konwencje społeczne;
• relatywizm czy obiektywizm wartości w ponowoczesności;
• ponowoczesność a rozwój technologii
• ponowoczesność a rozwój;
• media a ponowoczesność;
• ponowoczesność wobec potrzeb społecznych;
• ponowoczesność jako początek, czy koniec?
• ponowoczesność w kontaktach interpersonalnych;
• społeczeństwo ponowoczesne – jedno czy kilka?
• język w świecie ponowoczesnym;
• aksjologia w ponowoczesności.
Oczywiście, powyższe tezy nie wyczerpują tematyki, a jedynie sugerują niektóre jej wątki. Zapraszając do dyskusji i namysłu przedstawicieli różnych nauk mamy nadzieję na rzetelne ujęcie zaproponowanej problematyki. W ramach konferencji przewidujemy osiem paneli tematycznych, mających na celu wszechstronne ujęcie problemu dając, tym samym możliwość wypowiedzi zaproszonych gości.


Opłata konferencyjna:
150 zł (udział czynny wraz z publikacją artykułu w monografii recenzowanej).
W ramach opłaty konferencyjnej wliczone są: materiały promocyjne, 2 obiady, catering. Organizatorzy planują publikację artykułów w monografii recenzowanej (po uzyskaniu pozytywnych recenzji).
Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych (dostępne poniżej) do 19.04.2015 na adres: konferencjaspoleczenstwo@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie:
[url]https://www.dropbox.com/s/k6nlh9c9asee6w3/Społeczeństwo_formularz.docx?dl=0#[/url]

Miejsce konferencji: Aula UPJPII, ul. Bernardyńska 3, I piętro.

Organizatorzy:

Doktoranci Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Strona wydarzenia:
[url]https://www.facebook.com/events/937398669613867/[/url]

Organizatorzy nie zapewniają noclegu.