IX Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów


  • Miejsce: Kraków
  • Termin: 13-14 maja 2015

Opis:

[b]INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

SEKCJA „AKSJOLOGIA KOMUNIKOWANIA”
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

zapraszają na

IX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
ETYKI MEDIÓW

[i]PRYWATNOŚĆ W MEDIACH – PRYWATNOŚĆ I SPOŁECZNOŚCIOWOŚĆ MEDIÓW
Privacy in Media – Private and Social Media[/i]
KRAKÓW, 13–14 MAJA 2015 ROKU[/b]

[b]Przewodniczący Konferencji:[/b]
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
[b]Sekretarz Konferencji:[/b]
dr Katarzyna Drąg

[b]Media są dziś największym areopagiem, na którym sfera prywatności spotyka się ze sferą publiczną.[/b] Areopag był kiedyś symbolem szacunku dla prywatności w sferze publicznej. [b]Na współczesnym medialnym areopagu pojawiają się tendencje przekraczania granic w odsłanianiu sfery prywatnej w sferze publicznej.[/b] Prywatność odsłania się w sferze publicznej dobrowolnie lub w sposób naruszający jej etyczną osłonę. [b]Konferencja Etyki Mediów ma na celu poszukiwanie i wskazanie mechanizmów ochrony prywatności w mediach publicznych, prywatnych i społecznych, oraz ochrony sfery dobra publicznego w mediach prywatnych.[/b]

Media kryją w sobie ogromny potencjał informacji, wiedzy i wartości ważnych dla życia prywatnego i dla troski o dobro publiczne, które można i trzeba odkrywać, poznawać i skutecznie wykorzystywać. Niestety, media przyczyniają się także do naruszania prywatności w imię celów społecznych, a także naruszają dobro wspólne w imię prywatnej własności mediów komercyjnych. Relacja prywatności do sfery publicznej ma nie tylko wymiar poznawczy, ale i konsekwencje etyczne, bo zło wynika często z nieodpowiedzialnego przekraczania granic między sferą prywatną i publiczną. Warto zatem badać współczesne media i poszukiwać medialnych sposobów ochrony prywatności w kontekście dobra wspólnego oraz ochrony dobra wspólnego w kontekście interesów prywatnych. Odpowiedzi na te i inne problemy i dylematy będziemy szukać w czasie [b]IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie [i]Prywatność w mediach – prywatność i społecznościowość mediów. Privacy in Media – Private and Social Media[/i], Kraków, 13-14 maja 2015 roku[/b], analizując [b]z różnych perspektyw medioznawczych[/b], między innymi, następujące problemy:
• prywatność i jej ochrona w mediach;
• różne oblicza i odsłony prywatności w mediach i ich etyczne aspekty;
• media publiczne i prywatne;
• dobro wspólne a własność prywatna w mediach;
• prywatność w social media; społeczny wymiar prywatności w Internecie;
• intymność, prywatność, społecznościowość;
• sfera intymna w mediach: jej naruszanie i ochrona;
• ochrona własności prywatnej mediach oraz ochrona dobra wspólnego wobec nieuzasadnionych roszczeń prywatnych interesów;
• niesprawiedliwa cena własności prywatnej w sferze publicznej;
• gra prywatnością w talk show i w talent show; vouyeryzm i ekshibicjonizm w mediach;
• edukacja medialna: mądre i kompetentne wykorzystanie mediów w sferze prywatnej;
• public relations w sferze prywatnej człowieka;
• „prywatny” dziennikarz i „prywatne”, obywatelskie dziennikarstwo;
• prywatność w odbiorze mediów – mądre i umiejętne korzystanie z mediów itd.

Konferencji towarzyszył będzie – zgodnie z głównym założeniem naszych Konferencji: [b]konfrontacja teorii z praktyką – panel dyskusyjny[/b] z udziałem dziennikarzy mediów lokalnych i ogólnopolskich oraz praktyków komunikowania społecznego, oraz [b]spotkanie autorskie ze znanym dziennikarzem.[/b]

Zapraszamy Państwa do twórczego udziału w Konferencji, prosząc [b]o zgłaszanie chęci uczestnictwa za pośrednictwem strony www.etykamediow.pl (formularz elektroniczny) do 26 kwietnia 2015 r.[/b]

Opłata konferencyjna w wysokości [b]300,- złotych (wpłata na konto:[/b] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, [b]Bank BPH: 12 1060 0076 0000 3210 0016 0117[/b], cel: [i]etyka mediów[/i]) obejmuje koszty pełnego uczestnictwa wraz z możliwością publikacji tekstów (po uzyskaniu akceptacji recenzenta), nie obejmuje natomiast kosztów noclegów. Organizatorzy służą pomocą w ich rezerwacji. Kolejne informacje organizacyjne prześlemy Państwu po zgłoszeniu i potwierdzeniu przez nas uczestnictwa, natomiast szczegółowy program Konferencji prześlemy do dnia 5 maja. Potrzebne informacje znajdziecie Państwo na stronach: [b]www.etykamediow.pl, www.upjp2.edu.pl; www.ptks.pl.[/b]

[b]Pragniemy również poinformować, że twórczym owocem naszych konferencji są publikacje wydawane w ramach serii: [i]Etyka mediów[/i] przez Wydawnictwo Biblos[/b]. Dotychczas ukazało się już 7 pozycji, a 5 kolejnych jest już w końcowej fazie wydawniczej. Po naszej tegorocznej konferencji planujemy wydać kolejne dwie tematyczne monografie w tej serii naukowej.

Z wyrazami szacunku i serdecznych pozdrowień
Przewodniczący Konferencji
[i]ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII[/i]
Sekretarz Konferencji
[i]dr Katarzyna Drąg[/i]
[u]kontakt[/u]: [b]etykamediow@upjp2.edu.pl;
tel. +48 503 402 416[/b]