Bóg i nauka


  • Miejsce: Aula w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3
  • Termin: 3-5 grudnia 2015

Opis:

„CZASOPRZESTRZEŃ”
3-5 grudnia 2015, Aula w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3.

UDZIAŁ CZYNNY
Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres konferencja.wmmh@gmail.com do 3 listopada 2015.

UDZIAŁ BIERNY
Bezpłatny, bez konieczności uprzedniego zgłoszenia.
 

Program:

3-5 grudnia 2015, Aula w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła
II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3.
UWAGA! Wykład ks. prof. dr. hab. MICHAŁA HELLERA odbędzie się 5
grudnia, w SOBOTĘ, o godz. 18:00.
3 grudnia, CZWARTEK
9.00-9.20 mgr Piotr Przybył (UPJPII), Czy zmartwychwstanie jest faktem naukowym?
9.20-9.40 mgr Angelika Małek (UPJPII), Teolog jako nauko-wiec a
Magisterium Kościoła
9.40-10.00 mgr Konrad Kołodziejczyk (UJ), Jak bardzo inny świat mógłby
Bóg stworzyć?
10.00-10.20 dyskusja
10.20-10.40 mgr Adam Jaskot (UPJPII), Homo religiosus – cecha czy
natura człowieka?
10.40-11.00 mgr Marek Jakubiec (UPJPII), O możliwości wykorzystania
siatki pojęciowej filozofii nauki w analizie charakteru tzw. zdarzeń
cudownych występujących w różnych religiach
11.00-11.20 lic. Jakub Palm (UPJPII), Teogonia technologicz-na.
Koncepcja boga w transhumanizmie i posthumanizmie
11.20-11.40 dyskusja
11.40-12.00 przerwa kawowa
12.00-13.00 dr Łukasz Lamża (UPJPII, UŚ, CC), Obecność Tajemnicy w
strukturze nauki
13.00-14.00 dr Mateusz Hohol (PAN, CC), Wolna wola bez Libeta
14.00-15.30 przerwa obiadowa
15.30-15.50 mgr Zofia Sajdek (UPJPII), Bóg, nauka i cała reszta
15.50-16.10 Konrad Kośnik (UAM), Bogowie i nauka. Psycho-logiczne
studium przypadku
16.10-16.30 mgr Łukasz Gomułka (UO), Stosunek nauki i religii w myśli
Stanisława Lema. W poszukiwaniu motywów Hellerowskich
16.30-16.50 dyskusja
16.50-17.10 przerwa kawowa
17.10-17.30 dr Przemysław Spryszak (UJ), O Locke’owskim dowodzie na
istnienie Boga
17.30-17.50 dr Marcin Majewski (UPJPII), Biblia i nauka. Refleksje
inspirowane myślą Michała Hellera
17.50-18.10 dr Łukasz Jach (UŚ), Prognozy naukowych wizjonerów a
powszechne poglądy o roli nauki we współcze-snym świecie
18.10-18.30 dyskusja
18.30-19.30 dr hab. Roman Olejnik, prof. PCz, Stabilność w filozofii i
procesach technologicznych przesłanką do teologii franciszkańskiej
4 grudnia, PIĄTEK
9.00-9.20 lic. Kamil Majcherek (UJ), Średniowieczne koncep-cje
celowości świata natury
9.20-9.40 mgr Paulina Biegaj (UJ), Bóg, życie i zło naturalne a punkt
wyjścia wykładni prawa naturalnego. Na podstawie wybranych uwag św.
Tomasza z Akwinu
9.40-10.00 mgr Agata Płazińska (Ignatianum), Simone Weil – między wiarą a nauką
10.00-10.20 dyskusja
10.20-10.40 mgr Artur Przechowski (KUL), Między Bogiem
interwencjonizmu a Bogiem odrzuconym
10.40-11.00 mgr Justyna Figas-Skrzypulec (UPJPII), Rola realizmu
poznawczego w Thomasa F. Torrance’a koncepcji nauki teologicznej
11.00-11.10 dyskusja
11.10-11.20 przerwa kawowa
11.20-11.40 mgr Sławomir Wilk (UPJPII), Pojęcie rzeczywisto-ści według
Michała Hellera
11.40-12.00 mgr Kamil Łacina (UJ), Zmierzch absolutności w
niezależnych od tła teoriach fizycznych
12.00-12.20 mgr Damian Luty (UAM), Koncepcja niezmienni-ków
interpretacyjnych Michała Hellera a problem załamywa-nia się
izomorfizmu struktur
12.20-12.40 mgr Maciej Dulewicz (UJ), Czy neuroteologia mówi coś o Bogu?
12.40-13.00 dyskusja
13.00-14.40 przerwa obiadowa
14.40-15.00 dr Szymon Makuła (UŚ), Niefundacjonistyczny charakter
antyrealizmu metafilozoficznego
15.00-15.20 dr Jacek Poznański (Ignatianum), Michał Heller i Nicholas
Rescher o miejscu i roli racjonalności w stosunkach pomiędzy nauką i
wiarą religijną
15.20-15.40 dyskusja
15.40-16.00 przerwa kawowa
16.00-17.00 prof. dr hab. inż. Adam Walanus (AGH), Los i losowość
5 grudnia, SOBOTA
10.20-10.40 poczęstunek i kawa
10.40-11.40 dr Magdalena Senderecka (UJ, CC), Jak pracuje mózg osób
religijnych? Wnioski z badań EEG
11.40-12.40 dr hab. Dariusz Łukasiewicz, prof. UKW, O niektórych
założeniach i konsekwencjach filozoficznych opatrzności kwantowej
12.40-13.40 dr hab. Wojciech Grygiel (UPJPII), Teologia jako teoria
niezmienników
13.40-15.40 przerwa obiadowa
15.40-16.40 dr hab. Wiesław Wójcik, prof. PAN, Teologia nauki a rozwój
nauk matematyczno-przyrodniczych
16.40-17.40 dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII, Czy Wszech-świat ma
ostateczne wyjaśnienie?
17.40-18.00 przerwa kawowa
18.00-19.30 prof. dr hab. MICHAŁ HELLER, Bóg i logika
WSTĘP WOLNY