Ekonomiczne i prawne konsekwencje emigracji Polaków ze szczególnym uwzględnieniem rodziny: optyka Polski i krajów imigracyjnych


  • Miejsce: Kraków, ul. Bernardyńska 3
  • Termin: 10 listopada 2015

Opis:

Sympozjum pt. Ekonomiczne i prawne konsekwencje emigracji Polaków ze szczególnym uwzględnieniem rodziny: optyka Polski i krajów imigracyjnych, które odbędzie się 12 listopada 2015 r.
[url]http://www.upjp2.edu.pl/?q=konferencje-sesje/konferencja-ekonomiczne-i-prawne-konsekwencje-migracji-polak%C3%B3w-ze-szczeg%C3%B3lnym[/url]