XX Krakowska Konferencja Metodologiczna


  • Miejsce: Aula Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
  • Termin: 30-31 maja 2016

Opis:

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona jest uczczeniu 80. rocznicy urodzin ks. prof. Michała Hellera – twórcy tej serii, współtwórcy nowoczesnego krakowskiego ośrodka filozofii w nauce, laureata prestiżowej Nagrody Templetona i założyciela zasłużonego popularyzacji filozofii Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Celem konferencji jest oświetlenie różnorodnych aspektów myśli filozoficznej wiążącej się z dorobkiem Jubilata oraz wskazanie nawiązań, rozwinięć i kontekstu jego dokonań. Jest to doskonała okazja aby przyjrzeć się bliżej również aktualnemu stanowi refleksji filozoficznej uprawianej w kręgu inspiracji krakowskiej szkoły filozofii w nauce.
Do uczestnictwa w konferencji zaprasza Katedra Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie oraz Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.