Filozofia procesu a filozofia przyrody


  • Miejsce: Katowice - Panewniki
  • Termin: 8-9 maja 2009

Opis:

Konferencja ta jest siódmym z rzędu spotkaniem organizowanym przez Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada (TMW) przy współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach, Katedrą Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej PAT, Zakładem Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Śląskiego. W tym roku współorganizatorem konferencji jest także Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (SFPiNP PTF).

Organizatorzy:

Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada (TMW)
Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach Katedra Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej PAT
Zakład Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Śląskiego
Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (SFPiNP PTF)
 

Program:

Piątek, 8 maja
845 Otwarcie konferencji
Sesja przedpołudniowa
900 Seweryn BLANDZI: Platoński egzemplaryzm wobec alternatywy: ewolucjonizm vs. kreacjonizm
940 Michał TEMPCZYK: Trzy znaczenia słowa 'ewolucja'
1020 Piotr BŁASZCZYK: O punkcie, w którym Achilles dogania żółwia
1100 - przerwa
1130 Michael HEATHER: Process categories: the Metaphysics, Methodology and Mathematics
1210 Kurian KACHAPPILLY: Holocoenotic View of Ecology: An Indian Process Model
1250 Sophia ARIK: Aristotle's Metaphysics, Thomas Aquinas and a process theological response: static and dinamic views of God
1330 – zakończenie sesji
Sesja popołudniowa
1500 Juan Manuel Romero MARTINEZ: A phaenomenological approachment to Quantum Mechanics: about the motion of the nature.
1540 Łukasz LAMŻA: Magma chambers. Do they feel? Are they creative?
1620 Agata BĄK: Dynamiczne ujęcie rzeczywistości u Xaviera Zubiri’ego w kontekście filozofii przyrody: problem materii
1700 - przerwa
1730 Bartłomiej WIERBILIS: Pojęcie czasu i przestrzeni w świetle teorii rozdwojenia przyrody w dziele Alfreda Northa Whiteheada „The concept of nature”
1810 Dawid LUBISZEWSKI: Złożoność jako emergentna cecha układów dynamicznych
1850 Jakub DZIADKOWIEC: Perspektywy procesualnego emergentyzmu we współczesnej filozofii przyrody
1930 - zakończenie sesji
1945 – Walne zebranie Towarzystwa Metafizycznego im. A.N. Whiteheada