Miłosierdzie. Kościół. Maryja. W hołdzie Prof. Zachariaszowi Jabłońskiemu


  • Miejsce: Częstochowa Jasna Góra
  • Termin: 31 maja 2016

Organizatorzy:

Klasztor Paulinów
Katedra Eklezjologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II