Kłamstwo a życie publiczne


  • Miejsce: Kraków
  • Termin: 21-22 pazdziernika 2009

Opis:

Dwudniowa konferencja ma na celu etyczną analizę kłamstwa w przestrzeni życia publicznego (w sferze politycznej, publicznej, gospodarczej, medialnej). Konferencja pomyślana jest jako dyskusja nad szeroko rozumianą problematyką kłamstwa we wszystkich postaciach z jakimi możemy się obecnie spotkać.

Organizatorzy:

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Wydział Filozoficzny
Katedra Etyki

Adres do korespondencji:
Katedra Etyki
Wydział Filozoficzny PAT w Krakowie
dr Joanna Mysona Byrska
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków
Email: etyka@pat.krakow.pl