Logika w teologii


  • Miejsce: konferencja internetowa
  • Termin: 24-28 listopada 2009

Opis:

Dane dotyczące konferencji:

1. Konferencja będzie trwała od 24 do 28 listopada 2009 r. Jeszcze raz należy podkreślić, iż będzie to konferencja internetowa.
2. Abstrakty oraz teksty należy przysyłać na adres: mailto: logika.i.teologia@gmail.com Ostateczny termin nadsyłania abstraktów to 6 listopada, natomiast tekstów zasadniczych 17 listopada 2009 r.
3. Każdy tekst oraz abstrakt powinien być zapisany w formacie .doc. Objętość abstraktu nie powinna przekraczać jednej strony standardowego maszynopisu (tj. czcionka Times New Roman, 12 pt, interlinia 1). Z kolei objętość artykułu nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu.
4. Na początku abstraktu winny się znajdować dane o autorze zawierające: imię i nazwisko, e-mail, nazwę uczelni oraz wydziału. Nazwy innych jednostek organizacyjnych nie są obowiązkowe. Na początku tekstu zasadniczego może być umieszczone jedynie imię i nazwisko.
5. Ilustracje i ramki obecne w tekście powinny być podpisane. Należy je także dołączyć do nadsyłanych tekstów w postaci osobnych plików w formacie .jpg.
6. Nadesłane teksty zostaną umieszczone na stronie www.logikaiteologia.pl Dotycząca ich dyskusja (24-28 listopada) będzie moderowana. Strona zostanie uruchomiona 24 listopada. Uczestnicy otrzymają kod dostępu umożliwiający im dyskusję.
7. Kontakt z organizatorami konferencji: logika.i.teologia@gmail.com
8. Teksty konferencyjne zostaną opublikowane w książkowym wydaniu materiałów konferencji.

Organizatorzy:

Katedra Filozofii Logiki
PAT Kraków