Wymiary czasu


  • Miejsce: Kraków
  • Termin: 11-12 grudnia 2009

Opis:

Przykładowe obszary badawcze:
Filozoficzne koncepcje czasu/czasowości (Platon, Arystoteles, Augustyn, Nietzsche, Bergson, Husserl, Kartezjusz, Kant, Leibniz, Heidegger), problemy związane ze strzałką czasu (czy druga zasada termodynamiki jest rzeczywiście odpowiedzialna za upływ czasu?; problem psychologicznej strzałki czasu w modelach komputerowych; radiacyjna (elektromagnetyczna) strzałka czasu; która ze strzałek czasu najlepiej opisuje Wszechświat?), religijne koncepcje czasu (starożytna Grecja, buddyzm, czasowość w Piśmie Św.); czy można cofnąć czas?; czas a przyczynowość; czy fizyka może obejść się bez pojęcia czasu?; problem rozumienia czasu w kontekście eksperymentu Libeta i inne.

Organizatorzy:

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII,
Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów w Krakowie
Komitet organizacyjny:
Dorota Bentke
Mateusz Hohol
Tomasz Sikora
Michał Pospiszyl
Opieka naukowa:
ks. dr Wojciech Grygiel
Kontakt:
e-mail: wymiary.czasu@gmail.com
Strona WWW:
www.wymiaryczasu.pl