X Dni Tischnerowskie


  • Miejsce: Kraków
  • Termin: 21-24 kwietnia 2010

Opis:

Już po raz dziesiąty zapraszamy na spotkania poświęcone osobie i twórczości ks. Józefa Tischnera.

Organizatorzy:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Instytut Myśli Józefa Tischnera
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi
 

Program:

ŚRODA, 21 IV
17.00 Msza święta w intencji księdza profesora Józefa Tischnera Kolegiata św. Anny, ul. św. Anny 11
18.30 Spotkanie z laureatami Nagrody Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera oraz stypendystą Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu – w programie m.in.: filmowe prezentacje laureatów, wręczenie nagród oraz dyskusja z udziałem nagrodzonych,
Scena im. Stanisława Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22
CZWARTEK, 22 IV
10.00 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świat i wiara w godzinie przełomu” Część I Polski krajobraz duchowy prowadzenie: ks. dr Jarosław Jagiełło UPJPII, Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24
10.00−10.35 Sytuacja chrześcijaństwa w Polsce dzisiaj i w przyszłości, Paweł Kozacki OP
10.40−11.10 Chrześcijaństwo przyszłości wobec odziedziczonej polskiej tradycji wiary, ks. prof. Grzegorz Ryś, UPJPII
11.15−11.45 Duchowość ponowoczesna. Alternatywne style duchowe w Polsce
prof. Anna Sobolewska, PAN
PRZERWA
12.05−12.35 Inspiracje religijne w świecie ponowoczesnym, prof. Tadeusz Gadacz, UP
12.40−13.10 Przemiany religijności polskiej w warunkach sekularyzacji
ks. prof. Janusz Mariański, KUL
13.15−15.00 Dyskusja z udziałem autorów wygłaszanych referatów, prowadzenie: prof. Tadeusz Gadacz
18.00 Czytamy Tischnera: Wiara w godzinie przełomu - głośna lektura eseju ks. Józefa Tischnera w wykonaniu Jacka Romanowskiego i studentów PWST,
Scena im. Stanisława Wyspiańskiego PWST, ul. Straszewskiego 22
PIĄTEK, 23 IV
10.00 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świat i wiara w godzinie przełomu” Część II Drogi i bezdroża sekularyzacji prowadzenie: prof. Aleksander Bobko URZ, Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24
10.00−10.35 Epoka świecka. Diagnoza,
prof. Charles Taylor, Uniwersytet McGill, Kanada
10.40−11.10 Postęp, rozwój, konserwatyzm ..., s. prof. Barbara Chyrowicz, KUL
PRZERWA
11.30−12.00 Sekularyzacja z perspektywy Kościoła, ks. prof. Henryk Witczyk, KUL, Papieska Komisja Biblijna
12.05−12.35 Filozofia postsekularna a religia, prof. Agata Bielik-Robson, PAN
12.40−14.00 Dyskusja z udziałem autorów wygłaszanych referatów, prowadzenie prof. Aleksander Bobko
17.00 Solidarność pielgrzymów - chrześcijaństwo na dziedzińcu pogan,
wykład z cyklu Colloquia Tischneriana, ks. prof. Tomáš Halík(tłumaczenie symultaniczne, Aula Auditorium Maxiumum UJ, ul. Krupnicza 33
18.30 Jaskinia filozofów – dyskusja z udziałem ks. prof. Tomáša Halíka i prof. Charlesa Taylora, prowadzenie: Elżbieta Kot, Wojciech Bonowicz, Łukasz Tischner, Aula Auditorium Maxiumum UJ, ul. Krupnicza 33
SOBOTA, 24 IV
11.00 Spotkania Filozoficzne Młodych – w programie m.in. prezentacja spektaklu Na ścieżkach Józka Szkolnego w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Trzemeśni oraz Warsztaty Filozoficzne dla młodzieży z udziałem o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP i prof. Karola Tarnowskiego (dyskusja wokół Obrony Sokratesa Platona, prowadzenie: dr Michał Bardel, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera,
ul. Westerplatte 11
17.00 Poeci Tischnera – multimedialny spektakl z udziałem: Ewy Kaim, Moniki Rasiewicz, Doroty Segdy, Grzegorza Mielczarka, Jacka Romanowskiego, Jerzego Treli i Grzegorza Turnaua,
przygotowanie: PWST Aula Auditorium Maxiumum UJ ul. Krupnicza 33
wstęp za zaproszeniami – do obioru w Księgarni Znak, ul. Sławkowska 1, PWST ul. Straszewskiego 22
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
PONIEDZIAŁEK, 19 IV
12.00 Lekcja czytania z Wojciechem Bonowiczem: esej ks. Józefa Tischnera Chochoł sarmackiej melancholii – akcja społeczna dla licealistów organizowana przez Fundację „Tygodnika Powszechnego”
(udział po wcześniejszym zgłoszeniu na adres lekcjeczytania@tygodnik.com.pl),
Aula V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Studencka 12
21-25 IV
Wystawa archiwalnych plakatów Dni Tischnerowskich autorstwa Olgierda Chmielewskiego, Foyer PWST, ul. Straszewskiego 22