Podmiot Wiara Absolut


  • Miejsce: Kraków, ul. Franciszkańska 1
  • Termin: 16 czerwca 2010