Rosyjska metafizyka religijna


 • Miejsce: Kraków, Bernardyńska 3
 • Termin: 6 grudnia 2008

Opis:

Konferencja pt. „Rosyjska metafizyka religijna”, zorganizowana przez Katedrę Metafizyki Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w grudniu 2008 r. w ramach cyklu „Metafizyka i obrzeża”. Nazwa cyklu tym razem miała szczególną wymowę: z jednej strony dotyczyła bowiem styku metafizyki a religii, z drugiej zaś strony – styku metafizycznej myśli rosyjskiej z filozofią zachodnią. Wystąpienia uczestników konferencji w dużej mierze koncentrowały się wokół klasycznego eseju Mikołaja Bierdiajewa pt. Religijny charakter filozofii rosyjskiej.

Owocem konferencji jest książka pod tym samy tytułem, która zawiera referaty oraz późniejsze opracowania. Prace mozna podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich należą prace ukazujące specyfikę rosyjskiej metafizyki religijnej w ogóle. Janusz Dobierzewski dyskutuje z Bierdiajewa charakterystyką filozofii rosyjskiej; Paweł Rojek zastanawia się nad pytaniem, w jakim sensie można mówić o rosyjskiej „filozofii teologicznej”; Teresa Obolevitch omawia aspekty wiary rozumianej jako miejsce uprawiania metafizyki w Rosji.
W drugiej, najbardziej obszernej grupie artykułów przybliżone zostały konkretne projekty metafizyki rosyjskiej. Andrzej Ostrowski analizuje problem metafizycznej możliwości podmiotu w myśli Lwa Karsawina; Lilianna Kiejzik, bazując na materiałach archiwalnych, zapoznaje z historią oskarżenia o herezję o. Sergiusza Bułgakowa; Leszek Augustyn podejmuje kwestię filozofii religijnej w twórczości o. Sergiusza Bułgakowa i Siemiona Franka; Barbara Czardybon pisze o ontognoseologii Franka; Marek Kita tropi zbieżności Włodzimierza Erna i włoskich ontologistów; Julia Żylina-Chudzik przedstawia metafizykę imienia o. Pawła Florenskiego, a Marta Kuty – metafizykę Erosa Borysa Wyszesławcewa; natomiast Paweł Wójs ukazuje krytykę racjonalizmu zachodniego obecną w myśli Lwa Szestowa.

Organizatorzy:

Katedra metafizyki Wydziału Filozoficznego PAT w Krakowie

Zgłoszone Referaty:

 • Augustyn Leszek - Prawda i religia. Problem filozofii religijnej w twórczości filozoficznej Siemiona L. Franka i Sergiusza N. Bułgakowa.
 • Barbara Czardybon - Cogito, ergo est ens absolutum. Ontognoseologia S. L. Franka
 • Janusz Dobieszewski - Rosyjskie warunki możliwości metafizyki
 • Lilianna Kiejzik - Sergiej Bułgakow i metafizyka
 • Andrzej Ostrowski - Problem metafizycznej możliwości podmiotu w kontekście rozważań nad zagadnieniem Boga u L. Karsawina.
 • Paweł Rojek - Rosyjski projekt filozofii teologicznej.
 • Katarzyna Stark - Mikołaj Bierdiajew wobec kultury chrześcijańskiej Wschodu i Zachodu
 • Paweł Wojś - Wszechmoc Boga i rozum ludzki. Lwa Szestowa krytyka filozofii racjonalistycznej
 • Julia Żylina-Chudzik - Metafizyka imienia o. Pawła Floreńskiego