Autentyczność a życie publiczne


  • Miejsce: Kraków, ul. Kanonicza 9
  • Termin: 19-20 pazdziernika 2010

Opis:

Tegoroczna dwudniowa konferencja ma na celu etyczną analizę zjawiska autentyczności w przestrzeni życia publicznego. Podobnie jak w latach ubiegłych debata prowadzona będzie w kilku obszarach tematycznych, między innym w przestrzeni społecznej, politycznej, gospodarczej oraz medialnej i naukowej.
Tematem do refleksji jest próba określenia czym jest autentyczność, na czym polega jej fenomen oraz dlaczego jest współcześnie tak poszukiwana. Jednym z celów jest uchwycenie filozoficznego źródła tego pojęcia oraz prezentacja jego typologii.
Autentyczność badana będzie z punktu widzenia etyki i moralności, w odniesieniu do norm i zasad, które ją określają. Podjęty zostanie również problem rezygnacji jednostki z własnej autentyczności na rzecz uznania grupy społecznej.
Problematyka autentyczności wiąże się również z codzienną komunikacją, pojawia się pytanie o autentyczność dyskursu oraz czy komunikowanie z innymi jednostkami wymusza zakładanie tzw. „masek”. Kolejna kwestia dotyczy istnienia we współczesnym społeczeństwie przestrzeni, w której jednostka autentycznie egzystuje.
Wymienione zagadnienia nie wyczerpują możliwości badania fenomenu autentyczności. Państwa propozycje będą stanowić istotne wzbogacenie zarysowanej przez nas przestrzeni naukowych poszukiwań.
Celem konferencji jest dyskusja nad fenomenem autentyczności i jego przejawami, oraz odpowiedź na pytanie, co znaczy być autentycznym we współczesnym świecie oraz czy dziś opłaca się być autentycznym?

Zapraszamy do wygłaszania referatów oraz do dyskusji.

Zgłoszenie uczestnictwa powinno zawierać temat i abstrakt wystąpienia w języku polskim oraz angielskim lub niemieckim (max. 2000 znaków – oba abstrakty). Planowany czas wystąpienia 20 minut. Po wystąpieniach organizatorzy przewidują czas na dyskusję (około 10 minut).

Opłata konferencyjna: 250 zł (obejmuje materiały konferencyjne, przerwę kawową, obiad). Pozostałe informacje zostaną przekazane drogą mailową po przyjęciu zgłoszenia. Planowana jest publikacja wybranych tekstów referatów.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Organizatorzy:

Adres do korespondencji:
Katedra Etyki
Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie
dr Joanna Mysona Byrska
Email: atbyrska@cyf-kr.edu.pl