Kant i św. Tomasz - w dialogu. Metafizyka tomizmu transcendentalnego


  • Miejsce: Kraków, ul. Franciszkańska 1, sala nr 120
  • Termin: 2 grudnia 2010

Program:

10.00 – 13.00 Sesja przedpołudniowa
10.00 Otwarcie sympozjum – ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek
10.15 Ks. prof. dr hab. Otto Muck SJ (Uniwersytet Innsbruck)
Beitrag der transzendentalen Metaphysik zum Verständnis der Rationalität von Weltanschauung
(Wkład metafizyki transcendentalnej do rozumienia racjonalności świątopoglądu)
11.00 Prof. dr hab. Winfried Löffler (Uniwersytet Innsbruck)
Conceptual frameworks and ontological priority: An analytic approach to transcendental metaphysics
(Ramy pojęciowe i ontologiczny priorytet: analityczne podejście do metafizyki transcendentalnej)
11.45 Przerwa
12.00 Dyskusja
13.00 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 17.00 Sesja popołudniowa
14.30 Ks. dr hab. Krzysztof Śnieżyński (WSF-P „Ignatianum” Kraków)
Od konfrontacji do dialogu – Karla Rahnera program odnowy metafizycznej filozofii tomizmu w spotkaniu z filozofią nowożytną i współczesną
(Von Konfrontation zum Dialog – Karl Rahners Programm der Erneuerung der metaphysischen Philosophie des Thomismus in der Begegnung mit der Philosophie der Neuzeit und Gegenwart)
15.15 Ks. dr Dariusz Oko (UPJPII Kraków)
Transcendentalne ugruntowanie filozofii Emericha Coretha i Bernarda Lonergana jako ważny etap rozwoju metafizyki
(Die transzendentale Begründung der Philosophien von Emerich Coreth und Bernard Lonergan als wichtige Etappe der Entwicklung der Metaphysik)
16.00 Przerwa
16.15 Dyskusja
17.00 Zakończenie sympozjum