Logika i Argumentacja


  • Miejsce: internet
  • Termin: 26-30 listopada 2010

Organizatorzy:

Katedra Filozofii Logiki
Wydział Filozoficzny UPJPII