The 15th Kraków Methodological Conference: The Emotional Brain. From The Humanities to Neuroscience and Back Again


  • Miejsce: Aula of the Polish Academy of Arts and Sciences, Sławkowska Str. 17, Kraków, Aula of Larisch Palace, Bracka Str. 12, Kraków
  • Termin: 19-20 maja 2011

Organizatorzy:

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

Uniwersytet Jagielloński

Polska Akademia Umiejętności

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 

Program: