Umysł: czego nie potrafią (jeszcze) komputery


  • Miejsce: Aula Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17, Kraków, godzina 18.00
  • Termin: 18 maja 2011

Opis:

Udział wezmą:


prof. dr hab. Bernard Korzeniewski (UJ, Kraków)
dr hab. inż. Andrzej Koleżyński (AGH, CC, Kraków)
dr Maria Karolczak (SWPS, Warszawa)


Dyskusję poprowadzi:


dr Paweł Polak (Specjalność Filozofia Umysłu i Kognitywistyka UPJP2, Kraków)


Dyskusja towarzyszyć będzie 15 Krakowskiej Konferencji Metodologicznej: The Emotional Brain. From The Humanities to Neuroscience and Back Again.

Organizatorzy:

Wydział Filozoficzny UPJPII