Wokół myśli postsekularnej- teologia "Na pustyni"


  • Miejsce: Kraków, ul. Franciszkańska 1
  • Termin: 26 listopada 2011

Organizatorzy:

Katedra Filozofii Boga
Wydział Filozoficzny UPJPII