Dziecko jako pacjent przed i po urodzeniu


  • Miejsce: Kraków
  • Termin: 18 pazdziernika 2008

Organizatorzy:

KONFERENCJA
organizowana przez
Ogólnopolską Sekcję Ginekologiczno-Położniczą, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Fundację Życie i Płodność w Krakowie,
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie,
Szpital Ginekologiczno - Położniczy im Świętej Rodziny w Warszawie,
Szpital Ginekologiczno-Połozniczy na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie, Fundację Pro Humana Vita w Krakowie
 

Program:

sobota 18 października 2008
09.00 – 09.20 przywitanie gości i uczestników, słowo ks. Kardynała
09.20 – 09.50 Ks. dr teol. lek. Lucjan Szczepaniak SCJ, Refleksja na temat dylematów duchowych umierającego dziecka i jego opiekunów
09.50 – 10.30 Prof. Guseppe Noia (Rrzym), Wartość rodzącego się życia
10.30 – 11.00 Prof. Elżbieta Ronin-Walkowska, Odpowiedzialność za dziecko poczęte – profilaktyka pre i pokoncepcyjna
11.00 – 11.30 Dr Mieczysław Chruściel,Zagrożenia dziecka poczętego – narkotyki, alkohol, tytoń.
11.30 – 12.00 Prof. Sylvie de Kermadec, Paryż Opieka paliatywna w perinatologii jako alternatywa dla eugenicznej aborcji
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa.
12.30 – 13.00 Prof. Maria Respondek-Liberska, Rola prenatalnego badania kardiologicznego w opiece perinatalnej.
13.00 – 13.30 Dr n. prawn. Leszek Bosek, Prawne problemy diagnostyki prenatalnej (granice odpowiedzialności cywilnej i karnej lekarza).
13.30 – 14.00 Dyskusja
14.10 – 14.50 Obiad
15.00 – 15.30 Godzina Miłosierdzia
15.30 – 16.00 Ks. prof. Tadeusz Biesaga, Diagnostyka prenatalna a selekcja eugeniczna
16.00 – 16.30 Prof. E. Skorupska-Raczyńska, Płód jako pacjent – refleksja językoznawcy
16.30 – 17.15 Prof. Guseppe Noia, Nowe granice terapii płodu.
17.15 – 17.45 Prof. Jan Wilczyński, Współczesne metody terapii wewnątrzmacicznej.
17.45 – 1815 Dr Izabela Barton-Smoczyńska Rozwój więzi psychologicznej między matką a dzieckiem w ciąży prawidłowej i powikłanej.
18.15 – 19.00 Dyskusja
19.15 Kolacja
20.00 Spotkanie lekarzy ginekologów z KSLP
niedziela 19 października 2008
08.00 Śniadanie
90.00 – 09.30 Ks. dr Grzegorz Hołub Status osobowy dziecka chorego przed i po urodzeniu
09.30 – 10.00 Dr n. med. Andrzej Wiśniewski. Opieka medyczna nad rodziną z dzieckiem chorym przed urodzeniem (Zespół Downa, Zespół Turnera, przepuklina mózgowo rdzeniowa)
10.00 – 10.40 Prof. Marian St. Gabryś Postępowanie medyczne przy zagrożeniu urodzeniem dziecka na granicy zdolności do życia pozamacicznego (23 - 26 tydzień ciąży). Śmierć wewnątrzmaciczna dziecka, zagrożeniem dla matki.
10.40 – 11.10 Prof. Jacek Rudnicki Intensywna opieka neonatologiczna nad dzieckiem nieuleczalnie chorym.
11.10 – 11.40 Przerwa kawowa
11.40 – 12.00 Prof. Bogdan Chazan Troska o godność ciała dziecka zmarłego w okresie okołoporodowym.
12.00 – 12.30 Prof. Alina Midro Przeciwko śmierci społecznej dzieci z niechcianymi zespołami genetycznymi.
12.30 – 13.00 Mgr Agnieszka Chmiel-Baranowska Opieka paliatywna w okresie pre- i postnatalnym model Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.
13.00 – 13.30 Ks. dr Andrzej Muszala Dziecko chore jako szansa duchowego rozwoju dla rodziny i otoczenia
13.30 – 14.00 Dyskusja
14.00 Zamkniecie konferencji
14.10 – 14.50 Obiad
15.00 – 15.20 Godzina Miłosierdzia
15.20 Msza święta