Od autonomii osoby do autonomii pacjenta


  • Miejsce: Kraków, Aula WSFP Ignatianum, ul. Kopernika 26
  • Termin: 18 pazdziernika 2011

Organizatorzy:

Katedra Bioetyki UPJPII
Katedra Etyki WSFP IGNATIANUM
 

Program:

9.00 – Rozpoczęcie
Sesja I – Prowadzenie: ks. dr Dariusz Dańkowski (WF Ignatianum)
9.15 – dr hab. Piotr Mazur (WF Ignatianum) – „Autonomia osoby w filozofii
klasycznej”
9.45 – ks. prof. Ign. dr hab. Józef Bremer (WF Ignatianum) – „O możliwości
autonomii osoby w świetle współczesnej filozofii empirycznej”
10.15 – ks. prof. Ign. dr hab. Tadeusz Biesaga (WF Ignatianum, WF UPJPII) –
“Autonomia a godność osoby”
10.45-11.15 – Przerwa
11.15 – dr Sebastian Gałecki (WF UPJPII) – „Autonomia pacjenta a prymat
sumienia”
11. 45 – dr Piotr Duchliński (WF Ignatianum) – „Aksjologia autonomii”
12.15 – 13.30 – Przerwa
Sesja II – Prowadzenie: ks. dr Stanisław Łucarz (WF Ignatianum)
13.30 – ks. dr hab. Grzegorz Hołub (WF UPJPII) – „Co skrywa zasada autonomii?”
14.00 – dr Marta Soniewicka (WPA UJ) – „Prawno-etyczne aspekty autonomii
prokreacyjnej w kontekście reprodukcyjnych badań genetycznych”
14.30 – ks. dr hab. Andrzej Muszala (WNS UPJPII) – „Autonomia chorego na AIDS”
15.00 – 15.30 – Przerwa
Sesja III – Prowadzenie: dr Jarosław Kucharski (WF Ignatianum)
15.30 – dr Jan Iwaszczyszyn (Krakowska Poradnia Opieki Paliatywnej) – „Autonomia
pacjenta w kontekście opieki paliatywnej”
16.00 – ks. doc. dr hab. Vladimir Littva (WNO Katolicki Uniwersytet w Rużemberku) – „Autonomia pacjenta w kontekście słowackiej służby zdrowia. Trudności i szanse”
16.30 – ks. dr Brad Sweet (Kanadyjska Komisja Bioetyczna) – „Autonomia pacjenta w
kontekście kanadyjskiej służby zdrowia. Nadużycia, trudności, szanse”
17.00 Dyskusja panelowa, prowadzenie: dr Jarosław Kucharski (WF Ignatianum)
18.00 Zakończenie konferencji