Międzynarodowy Kongres Tischnerowski - Dobro i Prawda


  • Miejsce: Kraków
  • Termin: 25-27 pazdziernika 2011

Opis:

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych spuścizną filozoficzną Józefa Tischnera do wzięcia udziału w Kongresie. Ma on dwa zasadnicze cele. Pierwszym, stricte naukowym, jest zbadanie tej części myśli Tischnera, która dotyczy relacji dobra i prawdy, a także podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia wychodzi ona na przeciw wyzwaniom współczesności. Drugim jest integracja osób zajmujących się myślą Tischnera.

Organizatorzy:

Instytut Myśli Józefa Tischnera
Wydział Filozoficzny UPJPII
Wydział Filozoficzny UJ