Równość a życie publiczne


  • Miejsce: Kraków
  • Termin: 25-26 pazdziernika 2011

Opis:

Równość jest jedną z najważniejszych kategorii porządkujących aksjologię nowoczesnego społeczeństwa. Czwarta, doroczna konferencja organizowana przez Katedrę Etyki na Wydziale Filozoficznym UPJPII ma na celu etyczną analizę równości w przestrzeni życia publicznego. Trzydziestu naukowców z wiodących ośrodków akademickich Polski oraz goście zagraniczni ze Słowacji, pochylą się nad rozumieniem, znaczeniem i obecnością równości w życiu publicznym.

Organizatorzy:

Katedra Etyki, Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie
 

Program:

Szczegółowy program konferencji można znaleźć na stronie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: www.upjp2.edu.pl