Wolnośc i władza a życie publiczne


  • Miejsce: Kraków, Kanonicza
  • Termin: 18-19 listopada 2008

Organizatorzy:

Katedra Etyki Wydziału Filozoficznego PAT
 

Program:

18 listopada 2008
09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników
09:30 – 10:00 Powitanie gości: Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch
10:00 - 10:45 Referat: Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska UJ (Kraków): Wolność jednostki i jej granice w demokratycznym państwie
10:45 – 11:30 Referat: Prof. Doc. PhDr. Vladislav Dudinský UP (Presov), PhD.: Postmoderna a hra s morálkou
11:30 – 12:15 Referat: Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek UŚ (Katowice): Pamięć, wierność, wolność
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
Prowadzenie sekcji: Dr Joanna Mysona Byrska PAT (Kraków)
12:30 – 13:00 Referat: Prof. Dr hab. Iwona Jakubowska – Branicka UW (Warszawa): Wolność i jej granice a prawa człowieka- spór o zasady współczesnej demokracji liberalnej
13:00 – 13:30 Referat: Dr Krzysztof Przybyszewski UAM (Poznań): Kultura życia publicznego w Polsce
13:30 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 15:30 Referat: Mgr Sławomir Drelich UMK (Toruń): Sojusz prawdy z okrucieństwem. Kontrowersje wokół wolności mediów
15:30 – 16:00 Referat: ThDr. Mária Klobusicka, PhD, UKF (Nitra): Media w kontekście moralnym
16:00 – 16:30 Referat: Prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc. UKF (Nitra): Verejnosť-Skutočnosť-Ilúzia-Fikcie
16:30 – 17:00 Referat: Dr Halina Simo UŚ (Cieszyn): Sprawiedliwość a wolność
17:00 – 17:30 Przerwa kawowa
17:30 – 19:00 Dyskusja panelowa
prowadzenie: Ks. dr hab. W. Zuziak, prof. PAT (Kraków)
temat: „Wolność i władza a życie publiczne”
uczestnicy panelu: Prof. dr hab. Bogdan Szlachta UJ (Kraków), Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska UJ (Kraków), Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek UŚ (Katowice), Prof. Doc. PhDr. Vladislav Dudinský, PhD, UP (Presov), prof. dr hab. Aleksander Bobko
20:00 Uroczysta kolacja: restauracja Leo, plac św. Marii Magdaleny 2
19 listopada 2008
Prowadzenie sekcji: dr Krzysztof Przybyszewski UAM (Poznań)
08:30 – 09:00 Referat: Dr hab. Magdalena Żardecka – Nowak, UR (Rzeszów): Władza kształtująca jednostkę
09:00 – 09:30 Referat: Dr Joanna Mysona Byrska, PAT (Kraków): Państwo integracji a wolność jednostki
09:30 – 10:00 Referat: Ing. Martin Lačný, PhD, UP (Presov): Ekonomika sloboda a moc v kontexte korporativneho ocianstva
10:00 – 10:30 Referat: PaedDr. Milan Jozek, PhD, UKF (Nitra): O slobode, moci a hodnoteniu v procese zachovania dôstojnosti života človeka
10:30 – 10:50 Przerwa kawowa
10:50 – 11:20 Referat: Dr Dariusz Juruś UŚ (Cieszyn): Władza na własność
11:20 – 11:50 Referat: Mgr Peter Straka, UP (Presov): Negatívne prejavy slovenskej zastupiteľskej demokracie ako faktor obmedzujúci vonkajšiu slobodu jednotlivca
11:50 – 12: 20 Referat: Dr Anna Marek – Bieniasz A. im. J. Długosza (Częstochowa): Czy człowiek jest wolny? Kto nad kim ma władzę? Pytania do przyrodnika
12:20 – 12: 50 Referat: Dr Aneta Gawkowska UW (Warszawa): Wolność i władza według nowego feminizmu
12:50 – 13:20 Referat: Doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD., UP (Presov): Sociálny charakter výchovy k slobode
13:20 – 14:40 Przerwa obiadowa
Prowadzenie sekcji: dr hab. Magdalena Żardecka – Nowak UR (Rzeszów)
14:40 – 15:10 Referat: PhDr. Anton Takac, PhD, UP (Presov): Lobbing – moc psychickeho teroru na pracoviskach
15:10 – 15:40 Referat: Dr Piotr Bartula UJ (Kraków): Stadion jako metafora polis
15:40 – 16:10 Referat: Dr Antonina Sebesta AP (Kraków): Wolność jednostki a przynależność do organizacji politycznych i społecznych
16:10 – 16:30 Referat: dr Piotr Domeracki UMK (Toruń): Mgławice wolności. Między autonomią a niezależnością
16:30 – 16:45 Przerwa kawowa
16:45 – 17:05 Referat: Mgr Krzysztof Duda PAT (Kraków): Wspólnota osób jako realizacja wolności w życiu społecznym w ujęciu Mikołaja Bierdiajewa
17:05 – 17:25 Referat: Mgr Małgorzata Cichoń, PAT (Kraków): Wolność zagrożona – krytyka współczesnej kultury w myśli Alberta Schweitzera
17:25 – 17:45 Referat: Mgr Anna Markiewicz, PAT (Kraków): Prawda a wolność społeczeństwa liberalnego w koncepcji Richarda Rorty’ego
17:45 – 18:05 Referat: Mgr Ewa Wyrębska UŁ (Łódź): Etyka w życiu publicznym w kontekście filozofii politycznej Immanuela Kanta
18:05 – 18:25 Referat: Mgr Krzysztof Wąchal PAT (Kraków): Wymiary życia publicznego
18:30 – 18:50 Podsumowanie i zakończenie konferencji