Oblicza chciwości a życie publiczne


  • Miejsce: Kraków
  • Termin: 23-24 pazdziernika 2012

Opis:

Pojęcie chciwość ma pejoratywne konotacje. W szeroko pojętej kulturze – w religii, filozofii, literaturze, sztuce znajdziemy wiele przykładów chciwego postępowania i jego skutków. Chciwość wymieniana w katalogu grzechów głównych bywa ważnym motywem postępowania człowieka. Jedno z pytań, na które chcemy odpowiedzieć dotyczy źródła fenomenu chciwości. Czy przynależy on do ludzkiej natury?
Chciwość staje się szczególnie interesującym tematem w czasach współczesnych – nadmiernego konsumpcjonizmu, w czasach kryzysu gospodarczego i moralnego. Trudno oprzeć się wrażeniu, że współczesne mechanizmy rynkowe i kulturowe w pewien sposób akceptują chciwość, dążąc do jej usprawiedliwienia. W trakcie konferencji chcemy zapytać w jaki sposób współczesny nam świat – mediów, reklamy, polityki, kultury – odnosi się do chciwości. Czy chciwość jest jedną z przyczyn kryzysu gospodarczego? Jak funkcjonuje człowiek owładnięty chciwością w społeczeństwie i rodzinie?
Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszej konferencji. Mamy nadzieję, że wspólnie rozjaśnimy proponowane zagadnienie.
Zapraszamy do wygłaszania referatów oraz do dyskusji.
Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem i abstraktem wystąpienia w języku polskim lub angielskim (max. 2000 znaków) prosimy nadsyłać do 10.09.12. Planowany czas wystąpienia 20 minut. Język konferencji: polski i angielski. Po wystąpieniach organizatorzy przewidują czas na dyskusję. Opłata konferencyjna: 300 zł (obejmuje materiały konferencyjne, przerwę kawową, obiad). Pozostałe informacje zostaną przekazane drogą mailową po przyjęciu zgłoszenia. Planowana jest publikacja wybranych tekstów referatów.
Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Organizatorzy:

Katedra Etyki
Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie
 

Program:

Adres do korespondencji:
dr Joanna Mysona Byrska
joanna.mysona.byrska@upjp2.edu.pl
Katedra Etyki
Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków