Studium przypadku. Wokół myśli Michała Hellera


  • Miejsce: Aula św. Tomasza, ul. Stolarska 12, Kraków
  • Termin: 1-2 grudnia 2012

Opis:

Goście specjalni:
ks. prof. dr hab. Michał Heller, prof. dr hab. Tomasz Placek, prof. dr hab. Wojciech Sady
Szczegóły na: www.WMMH.pl
Kontakt: konferencja.wmmh@gmail.com

Organizatorzy:

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII
Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie (współorganizacja)
Komitet organizacyjny: Dorota Bentke, Zofia Sajdek, Mikołaj Małecki
 

Program:

1 XII 2012 (sobota)
09:00 otwarcie
09:10 Maciej Manna, Przypadek – odrzucony, oswojony i nieoswajalny
09:30 Paweł Iljaszewicz, Opis stanu układu probabilistycznego. Kwantowa ewolucja czasowa. Zasada przyczynowości
09:50 dyskusja
10:00 Joanna Gęgotek, Przypadek, prawa i celowość w odkrywaniu historycznego wymiaru Ziemi i życia
10:20 Grzegorz Bugajak, Czy rachunek prawdopodobieństwa jest „teorią przypadku”?
10:40 dyskusja
11:00 Adam Olszewski, Studium przypadku: Teza Churcha
11:30 pytania
11:45 przerwa na kawę
12:00 Tomasz Placek, Relatywistyczne modele rozgałęziających się czasoprzestrzennych historii
12:30 pytania
12:45 Wojciech Sady, Spór o to, czy przepływem ciepła rządzi konieczność czy przypadek a narodziny idei kwantowych
13:15 pytania
13:30 obiad
15:00 Wojciech Węgrzyniak, „Co się stało, było przypadkiem” (1 Sm 6,9). Przyczynek do biblijnej teologii przypadku
15:30 Dariusz Łukasiewicz, Przypadek i prawdopodobieństwo a zagadnienie Opatrzności Bożej
16:00 dyskusja
16:30 przerwa na kawę
17:00 panel dyskusyjny: Michał Heller, Tomasz Placek, Wojciech Sady, prowadzenie: Maria Karolczak
2 XII 2012 (niedziela)
08:30 Dorota Bentke, Zofia Sajdek, Człowiek wobec przypadku: formy (nie)zgody
08:50 Maria Midura, Przypadkowość śmierci
09:10 dyskusja
09:20 Małgorzata Gądek, Determinizm w klasycznej myśli socjologicznej – antyprzypadkowa socjologia
09:40 Wojciech B. Zieliński, Przypadek – zamaskowane fatum
10:00 Mikołaj Małecki, Przypadkowe przestępstwa
10:20 dyskusja
10:40 przerwa na kawę
10:50 Damian Kokoć, Przypadek czy konieczność kieruje światem? Rozważania Awicenny nad przyczynowością
11:10 Damian Luty, Przypadkowość w filozofii matematyki Imre Lakatosa
11:30 Krzysztof Zawisza, Prawo Synchroniczności Wszechświata
11.50 dyskusja
12:10 Marek Jakubiec, Czy istnienie Wszechświata to przypadek? Wokół koncepcji „powstania Wszechświata z niczego” S. Hawkinga
12:30 Małgorzata Stawarz, Obiektywny charakter przypadku – koncepcja Mariana Smoluchowskiego
12:50 Dominik Rzepka, Przypadek i pułapki intuicji – o paradoksach w rachunku prawdopodobieństwa
13:10 dyskusja
13: 30 obiad
15:00 Jakub Jernajczyk, Portrety przypadku
15:20 Ewelina Czaja, Przypadek Johna Cage'a czyli polemika filozofii z muzyką
15:40 Marek Dolewka, Rola elementu przypadku w twórczości Witolda Lutosławskiego
16:00 dyskusja
16:20 Konrad Kołodziejczyk, O wolności: między Scyllą konieczności a Charybdą przypadku
16:40 Rafał Zawisza, Warunkowa apologia przypadkowości. Filozofia narodzin w biografii Rahel Varnhagen autorstwa Hanny Arendt
17:00 Sebastian Gałecki, „Gra hazardowa zwana życiem”: przypadek, przygodność, pewność
17:20 dyskusja
17:40 zakończenie konferencji