Wyzwania współczesnej pracy socjalnej


  • Miejsce: Teatr "Bagatela", ul. Karmelicka 6, Kraków, godz. 10.00
  • Termin: 6 listopada 2012

Opis:

Seminarium naukowe dla środowisk pracowników socjalnych, służb społecznych, studentów.

Organizatorzy:

Katedra Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej, UPJPII
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 

Program:

10.00 Przywitanie uczestników
10.30 Rozstrzygnięcie konkursu „Małopolski Pracownik Socjalny roku 2012”
11.00 Wokół zagadnień edukacyjnych – prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, Instytut Socjologii UJ
11.30 Praca socjalna w Polsce – mgr Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, MPiPS
12.00 – 12.30 Przerwa
12.30 Superwizja w zawodach wsparcia społecznego – dr Marta Łuczyńska, Zakład Teorii i Pracy Socjalnej UW
13.00 Klastry społeczne – dr Katarzyna Ponikowska-Cichoń, Instytut Socjologii UŚ
13.30 Dyskusja
14.00 Lunch