Nauka a kultura masowa


  • Miejsce: Kraków: aula PAU
  • Termin: 19-20 maja 2008

Opis:

XII Krakowska Konferencja Metodologiczna \"Nauka a kultura masowa\".

Organizatorzy:

Polska Akademia Umiejętności
Uniwersytet Jagielloński
Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy PAT w Krakowie
 

Program:

19 maja 2008
Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
9:30 OTWARCIE KONFERENCJI
Prof. Szczepan Biliński, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA
9:45 Prof. Witold Strawiński (Inst. Filozofii UW), Problem dwóch kultur. ‘Scjentyzm’ i ‘kulturalizm’ na początku XXI wieku
10:15 Dr hab. Mieszko Tałasiewicz (Inst. Filozofii UW), Rola nauki w kulturze i dyskursie publicznym. Studium przypadku
10:45 Przerwa
11:15 Dr Stanisław Bajtlik (CAMK, Warszawa), Popularyzacja popularyzacji, czyli METAPOPULARYZACJA
11:45 Prof. Michał Temczyk (Inst. Filozofii UMK), Granice i pułapki popularyzacji fizyk
12:15 dr hab. Leszek Sokołowski (Obserwatorium Astronomiczne UJ), Fizyka w społeczeństwie, czyli kłopoty wynikające z nadmiaru sukcesów
12:45 Dysusja
13:15 Przerwa
SESJA POPOŁUDNIOWA
14:30 Prof. Roman Duda (Inst. Matematyczny UWr.), Matematyka w dziejach kultury
15:00 dr hab. Krzysztof Wójtowicz, (Inst. Filozofii UW), Filozofia matematyki a filozoficzna kultura masowa
15:30 Dr hab. Stanisław Krajewski (Inst. Filozofii UW), Matematyzm
16:00 Przerwa
16:30 Prof. Ryszard Wójcicki (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Próba typologii sporów
17:00 Prof. Marek Hetmański (Instytut Filozofii UMCS), Naukowe i mitotwórcze aspekty teorii sztucznej inteligencji. (Przypadek za daleko posuniętej popularyzacji)
17.30 Dyskusja
20 maja 2008
Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
10:00-10:20 wykład prof. Andrzeja Białasa (PAU)
10:20 – 10:45 prezentacje mediów
10:45 – 11:00 Przerwa
11:00 – 13:00 Pierwszy panel dyskusyjny „Czy nauka jest częścią kultury?”, udział biorą: ks. prof. Michał Heller, dr Jacek Urbaniec, prof. Karol Musioł, dziennikarze i studenci
13:00 – 15:00 Przerwa
15:00 – 15:20 wykład prof. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego (UJ)
15.20 – 15.45 prezentacje mediów
15:45 – 16:00 Przerwa
16:00 – 17:30 drugi panel dyskusyjny „Popularyzacja nauki – między ustawową misją a odpowiedzialnością społeczną”, udział biorą: dr Ewa Nowińska (UJ), prof. Jan Woleński (UJ), prof. Andrzej Pelczar (UJ), dziennikarze, studenci