Perspektywy pracy socjalnej - współczesne działania, kierunki rozwoju


  • Miejsce: Kraków
  • Termin: 2 marca 2012

Organizatorzy:

Koło Naukowe Pracy Socjalnej Akademii "Ignatianum" w Krakowie
Katedra Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej Instytutu Nauk o Rodzinie