Wolontariat wyzwaniem współczesności


  • Miejsce: Akademia "Ignatianum" w Krakowie
  • Termin: 23 listopada 2011

Organizatorzy:

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej Instytutu Nauk o Rodzinie
Katedra Nauk o Rodzinie Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 

Program:

9.00-9.30 – recepcja
9.30-10.00 - powitanie gości, słowa wstępne: Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum,
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Dyrektor ROPS, Marszałek Województwa Małopolskiego
CZĘŚĆ I – Wolontariat wczoraj i dziś
prowadzenie: dr Anna Błasiak
10.00-10.20 Wolontariat w aspekcie historycznym – dr Barbara Adamczyk, Akademia Ignatianum w Krakowie
10.20-10.50 Wolontariat w pomocy społecznej - ROPS
Wręczenie nagród w konkursach organizowanych przez ROPS w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu
CZEŚĆ II – Wolontariat dzieci i młodzieży
prowadzenie: dr Anna Błasiak
10.50-11.10 Studencki wolontariat – współczesne wyzwania – dr hab. Beata Szulz
11.10-11.30 Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera
11.30-11.45 Stowarzyszenie Korczakowska Republika Dziecięca Dyliniarnia
11.45-12.15 przerwa
CZĘŚĆ III – Wolontariat dorosłych i seniorów
prowadzenie: mgr Katarzyna Wojtanowicz
12.15-12.35 Wolontariat dorosłych, pracowniczy, zaangażowanie społeczne – mgr Janusz Baster
12.35-12.50 Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
12.50-13.10 Wolontariat seniorów – mgr Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
13.10-13.25 przykład wolontariatu seniorów
13.25-13.45 Wolontariat w aspekcie międzynarodowym
CZĘŚĆ IV – Być dla innych
prowadzenie: mgr Katarzyna Wojtanowicz
13.45-14.05 Ignacjańskie „być dla innych” a wolontariat – dr Ewa Dybowska, Akademia Ignatianum w Krakowie
!4.05-14.20 Organizacja wolontariatu w jednostkach penitencjarnych okręgu krakowskiego Służby Więziennej – Wolontariat Zakład Karny
14.20-14.35 Salezjański Wolontariat Misyjny
PODSUMOWANIE