Zdrowie psychiczne dziecka


  • Miejsce: Instytut Nauk o Rodzinie, ul. Szujskiego 4, Kraków, s. 1
  • Termin: 8 listopada 2011

Organizatorzy:

Katedra Psychologii Instytutu Nauk o Rodzinie
Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka KUL
 

Program:

9.45 - Powitanie Uczestników, rozpoczęcie konferencji - ks. dr Marcin Cholewa, Kierownik Katedry Psychologii INOR UPJPII Kraków, dr Bożena Gulla, UPJPII Kraków
10.00-10.20 ks. dr Marcin Cholewa, ks. dr Marek Gilski, UPJPII - Poczucie wstydu a wychowanie
10.20-10.40 mgr Jolanta Kraśniewska - Psychiczny rozwój dziecka w kontekście antropologii duchowości
10.40-11.00 ks dr hab. Aleksander Posacki SJ, KUL - Zagrożenia psychiczne i duchowe dzieci w świetle antropologii nieredukcyjnej
11.00-11.20 prof. dr hab. Czesław Walesa, KUL - Potencjalność w rozwoju jako kontekst diagnozy dziecka
11.20-11.40 Przerwa
11.40-12.00 dr Monika Borowska UPJPII - Rozwojowe konsekwencje dzieciństwa przebiegającego w kontekście problemu alkoholowego rodzica
12.00-12.20 mgr Tomasz Wojciechowski, UPJPII -Wpływ doświadczeń przemocowych na funkcjonowanie społeczeństwie dziecka
12.20-12.40 dr Bożena Gulla, UPJPII - Psychosomatyka dziecięca
12.40-13.00 dr Krzysztof Gerc, Instytut Psychologii Stosowanej, UJ - Wspomaganie psychospołecznego i poznawczego rozwoju osób z autyzmem – charakterystyka wybranych metod terapii
13.00-13.20 mgr Marta Jurek, Instytut Nauk o Wychowaniu, Akademia Ignatianum - Obszary komunikacji interpersonalnej pomiędzy uczniem a nauczycielem oraz ich znaczenie w procesie wychowawczym
13.20-13.40 dr Maria Ligęza, UPJPII - Co rodzice wiedzą o kompetencji komunikacyjnej przedszkolaka
13.40-14.20 Przerwa
14.20-14.40 mgr R.Bartczuk, dr E.Rydz, dr hab. M.Tatala, dr B.Zarzycka, KUL - Dziecięce teorie Boga
14.40-15.00 mgr Anna Gładysz, dr Elżbieta Rydz, KUL - Rozumienie śmierci u dzieci w wieku przedszkolnym. Empiryczne badania dzieci w wieku od 3 do 7 lat
15.00-15.20 mgr Ewelina Zdebska, UPJPII - Dziecko w pomocy społecznej
15.20-15.40 dr Józefa Matejek, UP - Dziecko w środowisku rodziny zastępczej
15.40-16.00 ks. dr Piotr Krakowiak - Temat zostanie podany w późniejszym terminie
16.00-16.20 dr Dagmara Musiał, KUL - Rodzinne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
16.20 - Podsumowanie konferencji - Monika Borowska UPJPII, dr Bożena Gulla UPJPII