"Dolentium Hominium" - duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia


  • Miejsce: Aula Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
  • Termin: 10 pazdziernika 2011

Opis:

Konferencja ta będzie otwierała nowe Podyplomowe Studia z zakresu Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej Szkoła Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego, prowadzone przez Wydział Nauk Społecznych UPJPII i Prowincję Polską Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego Bonifratrów.

Organizatorzy:

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Kuria Prowincjalna Zakonu Bonifratrów w Krakowie
 

Program:

9.00 - Msza święta w Bazylice Bożego Miłosierdzia
Błogosławieństwo na rozpoczęcie działalności Szkoły Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego
10.00 - Otwarcie Konferencji
Słowa wstępne: JE bp. Stefan Regmunt, JE bp. Grzegorz Ryś, JM rektor UPJPII, ks. prof. Władysław Zuziak, Prowincjał Bonifratrów Br. Eugeniusz Kret OH.
10.40 - 11.00 - Abp. Zygmunt Zimowski (Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia) - Rola Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w animowaniu zespołowej opieki duszpasterskiej na rzecz chorych i podopiecznych.
11.00 - 11.20 - Prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik (II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ) – Eksplozja medycyny a odwieczny problem cierpienia.
11.40 - 12.00 - Br. Elia Tripaldi OH, sac. (IV Radny Generalny Zakonu Bonifratrów – Kuria Rzym) – Duszpasterstwo na rzecz chorych – duchowni i świeccy we wspólnej posłudze - europejskie doświadczenia Zakonu Bonifratrów
12.00 - 12.20 - prof. dr hab. med. Jacek Imiela (Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych) - Opieka duchowa jednym z zadań zespołów terapeutycznych.
12.30 - 13.00 - przerwa kawowa
13.00 - 13.20 - bp.J.Redrado OH (Sekretarz Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia) - Rola osób świeckich w sprawowaniu opieki duchowej w świetle dokumentów Kościoła i codziennej praktyki w ośrodkach szpitalnych i opiekuńczych.
13.20 - 13.40 - dr Konstanty Radziwiłł (Prezydent Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich) - Potrzeby wsparcia duchowego i towarzyszenia pacjentowi i jego rodzinie w opiece nad przewlekle chorym w domu.
13.40 - 14.00 - Ks. dr Piotr Krakowiak (Kierownik Szkoły Opieki Duszpasterskiej Św. Jana Bożego) - Zespoły opieki duszpasterskiej – nowy model współdziałania z zespołami terapeutycznymi, opiekuńczymi i rodziną chorego w objęciu go holistyczną opieką.
14.00 - 15.00 - przerwa obiadowa
15.10 – 15.30 - prof. Józef Binnebesel ( Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi) - Tanatopedagogika jako droga do zrozumienia i zaakceptowania śmierci.
15.30 - 15.50 - dr n.med. Małgorzata Krajnik (Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medium w Bydgoszczy) - Ból duchowy u chorego na nowotwór.
15.50 - 16.10 – dr n.med. Dominik Krzyżanowski (Wydział Nauk o Zdrowiu AM we Wrocławiu) - Towarzyszenie duchowe umierającym wyzwaniem dla zespołów terapeutycznych.
16.10 - 16.30 - Anna Nowarska (MA in Bioethics; Ministerstwo Zdrowia) - Rola członków zespołów opieki duszpasterskiej w rozstrzyganiu dylematów bioetycznych.
16.30 – 17.00 – Panelowa dyskusja podsumowująca.