Odpowiedzialność w mediach - odpowiedzialność mediów


  • Miejsce: Kraków, ul. Kanonicza 9. s. 111
  • Termin: 19-20 maja 2011

Opis:

Media kryją w sobie ogromny potencjał dobra, które można i trzeba wyzwalać poprzez odpowiedzialne działania. Brak odpowiedzialności mediów prowadzi do hamowania rozwoju społeczności i szkodzenia integralnemu dobru człowieka. Odpowiedzi na te i inne dylematy będziemy szukać w czasie V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów w Krakowie w dniach 19-20 maja, analizując z różnych perspektyw medioznawczych problematykę odpowiedzialności współczesnych mediów.
Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji. Szczegóły można znaleźć na dołączonym programie Konferencji oraz na stronie [url=http://www.ptks.pl]www.ptks.pl[/url].

Organizatorzy:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Sekcja "Aksjologia Komunikowania" Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej