IV Central European Communication Forum Convergence: media in future - future in media


  • Miejsce: Kraków, 5 May, 10.00-14.00, Polish Academy of Art and Sciences, Sławkowska Street 17, Big Hall, 5-7 May, Monopol Hotel, Gertrudy Street 6
  • Termin: 5-7 maja 2011

Opis:

[b]Central European Communication Forum[/b] jest najważniejszym forum naukowym w Europie środkowej, integrującym środowiska naukowe i zawodowe w obszarze mediów i komunikacji społecznej z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Austrii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Estonii, Ukrainy i innych krajów europejskich. W tegorocznym Forum biorą udział uczestnicy z 15 krajów Europy, oraz z Azji i Stanów Zjednoczonych. Forum stanowi kreatywną płaszczyznę wymiany myśli, doświadczeń, rezultatów badań naukowych współczesnych mediów i komunikacji społecznej, ukierunkowanych na doskonalenie systemów medialnych oraz praktyczną pomoc w funkcjonowaniu społeczeństwa w dobie cywilizacji medialnej. Forum jest kontynuacją 3 poprzednich spotkań (Wrocław 2008, Brno 2009, Bratysława 2010). W tym roku przedstawiciele środowisk akademickich i medialnych ośrodków badawczych wybrali Polskę i Kraków oraz nasz Uniwersytet, co jest dla naszego Uniwersytetu zaszczytem i zobowiązaniem. Forum rozpocznie się w dniu 5 maja o godz. 10.15 w auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17, a przez następne dni od 5 do 7 maja, według załączonego programu, obrady Forum odbywać się będą w Hotelu Monopol przy ul. Gertrudy 6.

W czasie plenarnej sesji otwarcia w dniu 5 maja o godz. 10.45 w auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17, planowany jest wykład multimedialny o możliwościach wirtualnego świata, panel dyskusyjny organizowany i prowadzony przez członków ECREA: European Communication Research and Education Association oraz prezentacja możliwości nowych technologii medialnych.

Organizatorzy:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społeczne