Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości


  • Miejsce: Centrum Resurrectionis przy ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1 w Krakowie
  • Termin: 15 marca 2011

Opis:

Będzie to III konferencja naukowa z serii [i]Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja[/i].

Organizatorzy:

Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Wydziału Nauk Społecznych
Prowincja Polska Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego
 

Program:

9.00 Eucharystia pod przewodnictwem J. E. kard. Stanisława Dziwisza
Sesja przedpołudniowa: przewodniczy ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR
10.30-11.45 ks. Wiesław Śpiewak CR, prowincjał - powitanie
1. ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (UKSW)
Polska szkoła duchowości zmartwychwstańczej
2. ks. dr hab. Wojciech Misztal, prof. UPJPII
Znaczenie zjednoczenia z Chrystusem według o. Piotra Semenenki
3. ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski (KUL)
Modlitwa i Eucharystia w nauczaniu o. Piotra Semenenki
12.15-13.00
1.ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII
Piotr Semenenko i zmarwychwstańcy jako autorzy duchowi i ich oddziaływanie
2. ks. dr Damian Korcz CR (Centrum Duchowości Zmartwychwstańczej w Rzymie)
Kapłanie gdzie jesteś? Duchowy wymiar kapłańskiego życia i misji w nauczaniu o. Piotra Semenenki
14.00 zwiedzanie Centrum Resurrectionis (ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, UPJPII)
Sesja popołudniowa: przewodniczy ks. dr hab. Wojciech Misztal, prof. UPJPII
15.00-16.15
1. ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski (UPJPII)
Zasady wychowawcze w świetle twórczości o. Piotra Semenenki
2. Anna Gąsior (UPJPII, Tarnów)
Czy znamy wystarczająco o. Piotra Semenenkę jako mistyka?
3. ks. dr Marcin Godawa (UPJPII)
Tłumacz woli Bożej. Kierownik duchowy i jego nauczanie w "Listach duchownych" o. Piotra Semenenki
17.00-18.00
1. ks. dr hab. Wojciech Zyzak (UPJPII)
Duchowość zakonna i kapłańska według sługi Bożego ks. Pawła Smolikowskiego
2. ks. mgr lic. Wojciech Mleczko CR (Komisja Studiów Zmartwychwstańczych)
Arcybiskup Józef Teodorowicz - przyjaciel zmartwychwstańców i znawca duchowości semenenkowskiej
18.15 Nieszpory