Czy nauka zastapi religię?


  • Miejsce: Kraków: Audytorium Maximum
  • Termin: 3 pazdziernika 2008

Opis:

Prelegenci:
Dr hab. Bartosz Brożek filozofia Katedra Teorii i Filozofii Prawa UJ
Prof. Roman Duda matematyka Instytut Matematyczny UWr
Prof. Magdalena Fikus biologia Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Ks. Prof. Michał Heller filozofia Papieska Akademia Teologiczna
Prof. Jan Kozłowski biologia Instytut Nauk o Środowisku UJ
Prof. Stanisław Krajewski filozofia Instutut Filozofii UW
Prof. Jerzy Lukierski fizyka Instytut Fizyki Teoretycznej UWr
Ks. Dr hab. Janusz Mączka filozofia Papieska Akademia Teologiczna
Prof. Zbigniew Mirek biologia Instytut Botaniki PAN
Prof. Michal Różyczka astronomia Centrum Astronomiczne im M. Kopernika
Prof. Leszek Sokołowski astronomia Obserwatorium Astronomicane UJ
Prof. Andrzej Staruszkiewicz fizyka Instytut Fizyki UJ
Prof. Andrzej Trautman fizyka Instytut Fizyki Teoretycznej UW
Dr Jacek Urbaniec filozofia Centrum Zdalnego Nauczania UJ
Prof. January Weiner biologia Instytut Nauk o Środowisku UJ
Ks. Prof. Stanisław Wszołek filozofia Papieska Akademia Teologiczna

Organizatorzy:

Prof. Jerzy Szwed
Dziekan Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Ks. Prof. Stanisław Wszołek
Dziekan Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej

ks. dr hab. Janusz Mączka (prof. PAT)
dr hab. Andrzej Woszczyna (prof. UJ)
dr hab. Mariusz Sadzikowski
dr hab. Andrzej Sitarz (prof. UJ)
dr hab. Lech Sokołowski (prof. UJ)
dr Szymon Pustelny
 

Program:

http://www.copernicuscenter.net/czy_nauka_2008/programr.php