Na skrzyżowaniu moralności i pedagogiki


  • Miejsce: Aula Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8
  • Termin: 21 lutego 2011

Organizatorzy:

Katedra Pedagogiki Ogólnej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII
Katedra Teologii Moralnej Wydziału Teologicznego UPJPII
Sekcja Pedagogiki i Teologii Moralnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie
 

Program:

9.00: Otwarcie sympozjum /ks. kard Stanisław Dziwisz, ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś - prezes PTT/
9.15 - 9.50: Pedagogika w formacji moralnej katolika - dwugłos: (ks. dr Bogusław Mielec, ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski)
9.50 - 10.20: dyskusja
10.20 - 11.00: Media - dwugłos: (wymiar moralny - ks. dr Dariusz Raś, aspekt pedagogiczny ks. dr Grzegorz Godawa)
11.00 - 11.30: dyskusja
11.30 - 11.50: kawa
11.50 - 12.30: In vitro - dwugłos: (wymiar moralny - ks. dr hab. Andrzej Muszala, aspekt pedagogiczny - p. dr Łukasz Ryszka)
12.30 - 13.00: dyskusja
13.00 - 13.40: Związki nieformalne - dwugłos: (wymiar moralny - ks. dr Antoni Świerczek, aspekt pedagogiczny - p. mgr Katarzyna Kutek - Sładek)
13.40 - 14.10: dyskusja
14.10: Zakończenie