Pokój i Dobro: Klasztor Franciszkanów w Krakowie


  • Miejsce: Kraków, ul. Franciszkańska 4, aula bł. Jakuba
  • Termin: 4 grudnia 2010

Opis:

Będzie to II konferencja z cyklu [i]Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i komunikacja[/i].

Organizatorzy:

Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Wydziału Nauk Społecznych UPJPII
Instytut Studiów Franciszkańskich
Sekcja Duchowości Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie
 

Program:

9.00-9.20 Powitanie i otwarcie konferencji
Sesja I Przewodniczy: o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv
9.20-9.40 prof. dr hab. Krzysztof Ożóg
Błogosławiona wzajemność. Franciszkanie w mieście - między średniowieczem a współczesnością
9.45-10.05 ks. dr hab. Wojciech Zyzak
Eucharystyczno-maryjny wymiar duchowości kaplicy Matki Bożej Bolesnej
10.10-10.30 ks. dr Marcin Godawa
Duchowo-teologiczna wymowa nabożeństw Arcybractwa Męki Pańskiej
10.30-10.50 Dyskusja
10.50-11.10 Przerwa
Sesja II Przewodniczy: ks. dr hab. Wojciech Misztal, prof. UPJPII
11.10-11.30 ks. prof dr hab. Kazimierz Panuś
Między księżną a służącą. Wizerunki ideowe bł. Salomei i bł. Anieli Salawy w kaznodziejstwie polskim
11.35-11.55 o. dr Piotr Cuber OFMConv
Twórcza wierność charyzmatowi. Franciszkanizm św. Maksymiliana Marii Kolbego
12.00-12.20 o. dr Andrzej Zając OFMConv
Duchowość okna papieskiego. Wpływ i znaczenie Jana Pawła II dla duchowości miejsca
12.20-12.40 Dyskusja
12.40-13.00 Przerwa
Sesja III Przewodniczy: ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś
13.00-13.20 o. mgr lic. Piotr Biełenin OFMConv
Dwa światy w jednym miejscu. Wydźwięk włosko-polskich związków u franciszkanów w Krakowie
13.25-13.45 ks. dr hab. Andrzej Witko, prof. UPJPII
Biblia pauperum. Duchowe przesłanie dzieł sztuki w krakowskiej bazylice franciszkanów
13.50-14.10 ks. dr hab. Wojciech Misztal, prof. UPJPII
Preewangelizacja. Wydarzenia artystyczne w krakowskiej bazylice franciszkanów
14.10-14.30 Dyskusja
14.30 Zakończenie