Dobro w mediach - dobro mediów


  • Miejsce: Kraków, ul. Kanonicza 9. s. 111
  • Termin: 13-14 maja 2010

Opis:

Będzie to IV Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów.

Organizatorzy:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Wydział Nauk Społecznych UPJPII)
Sekcja "Aksjologia Komunikowania" Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej