Módl się i pracuj: cystersi kształtują siebie i świat


  • Miejsce: Opactwo Cystersów w Mogile
  • Termin: 5 grudnia 2009

Opis:

Będzie to I konferencja z cyklu [i]Duchowość klasztorów polskich: Przekaz i komunikacja[/i].

Organizatorzy:

Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych Wydziału Nauk Społecznych UPJPII
Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile
Sekcja Duchowości Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie
 

Program:

9.00-10.30
powitanie ojca opata
1. o. mgr Bartłomiej Rodziewicz OCist
"Wkład opata biskupa Erazma Ciołka w rozwój opactwa mogilskiego"
2. ks. dr hab. Wojciech Zyzak
"Modlitwa w ujęciu Thomasa Kaetinga OCSO"
3. o. opat prezes dr Piotr Chojnacki OCist
"Życie zakonne jako «drugi chrzest» w pismach św. Bernarda z Clairvaux"
przerwa
11.00-12.15
1. ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII
"Rodzaje miłości u św. Bernarda z Clairvaux"
2. ks. dr Marcin Godawa
"Społeczny wymiar modlitwy myślnej wg św. Bernarda z Clairvaux"
3. ks. dr hab. Wojciech Misztal. prof. UPJPII
"Myśl, przekaz, skutki: duchowość i polityka u św. Bernarda z Clairvaux"
12.15-13.00
zwiedzanie Opactwa i zakończenie