Rodzina wobec współczesnych zagrożeń


  • Miejsce: Kraków, ul. Szujskiego 4
  • Termin: 19 listopada 2009

Organizatorzy:

Instytut Nauk o Rodzinie (Wydział Nauk Społecznych UPJPII)
Prešovská univerzita v Prešove
 

Program:

godz. 9.30 Otwarcie Sympozjum - powitanie przez Władze Uczelni
godz. 10.00 Fundamentalne i okolicznościowe zagrożenia rodziny
- ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek, UPJPII
godz. 10.30 Szanse i zagrożenia współczesnej rodziny
- ks. dr Antoni Świerczek, UPJPII
godz. 11.00 Aktualne zagrożenia rodziny na Słowacji 20 lat po rewolucji
- ks. prof. dr hab. Stanislav Vojtko, Instytut Rodziny Bratysława
godz. 11.30 przerwa
godz. 12.00 Udział postmodernizmu w rozkładzie związków rodzinnych
- ks. prof. dr hab. Anton Tyrol, UK w Rużomberku
godz. 12.30 Uporczywa terapia - testament życia a eutanazja
- o. dr Grzegorz Mazur OP
godz. 13.00 Aktywizacja osób starszych na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- dr Małgorzata Duda, UPJPII
dyskusja