Młodzież wobec ponowoczesności


  • Miejsce: Kraków, ul. Kopernika 26, Aula Wielka "Ignatianum"
  • Termin: 21 pazdziernika 2009

Opis:

Będzie to II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu propagującego nauczanie społeczne Jana Pawła II w odniesieniu do rodziny.

Organizatorzy:

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII
Katedra Nauk o Rodzinie Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie